Mediální výchova ve výuce odborných předmětů na střední škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mediální výchova ve výuce odborných předmětů na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Malaníková, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36894
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je aplikačního typu a její hlavní část se zabývá možnostmi nasazení mediální výchovy do odborných předmětů na středoškolském stupni studia. Současný stav totiž ukazuje, že střední školy nemají téma mediální výchovy zařazeno jako průřezové, ale pouze jako součást jiného průřezového tématu. Teoretická část se zaměřuje na obecné otázky mediální výchovy a poukazuje na možnosti zařazení mediální výchovy do výuky odborných předmětů. Praktická část obsahuje projekt kladoucí důraz na nová média "Internet a sociální sítě". Tento projekt je členěn do čtyř vybraných témat. Jednotlivá témata byla prakticky evaluo-vána v odborném předmětu Informatika. V poslední části práce jsou zpracována doporuče-ní pro nasazení konkrétních témat mediální výchovy pro střední školy.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject průřezová témata cs
dc.subject informatika cs
dc.subject Internet cs
dc.subject sociální sít cs
dc.subject střední škola cs
dc.subject media education en
dc.subject sectional topics en
dc.subject Informatics en
dc.subject Internet en
dc.subject social network en
dc.subject high school en
dc.title Mediální výchova ve výuce odborných předmětů na střední škole
dc.title.alternative Media education in teaching the specialized subjects at secondary school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Božik, Roman
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis is based on application type; the main topic is focused to implementation of media education into vocational subjects on high school. The common trend shows that high school does not implement the theme of media education as the sectional but only as a part of other sectional topic. The theoretical part contains common questions of media education and shows the possible implementation of media education into vocational subjects. The practical part contains the project that put emphasis to new media Internet and social networks. The project contains four topics. Each topic was evaluated in vacation subject Informatics. The last part of thesis includes the recommendation for implementation of specific themes of media education for high schools.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41264
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
malaníková_2016_dp.pdf 1.771Mb PDF View/Open None
malaníková_2016_op.docx 18.85Kb Unknown View/Open None
malaníková_2016_vp.docx 17.89Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account