Pozitiva a limity vnější akcelerace ve vzdělávání nadaných studentů SŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pozitiva a limity vnější akcelerace ve vzdělávání nadaných studentů SŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Soldánová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36895
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vnější akcelerace ve vzdělávání mimořádně na-daných studentů středních škol, jejími pozitivy, přínosy, a na druhé straně omezeními, limity a nevýhodami. Práce se dělí na dvě části - teoretickou, kde jsou vysvětleny základní pojmy, popsány možnosti pedagogické činnosti s nadanými žáky; a praktickou, kde je popsána legislativa týkající se vzdělávání nadaných žáků v České republice, metodologie výzkumu, a je zde před-ložena případová studie studenta, kterého se proces akcelerace v minulosti dotkl. Cílem práce je zjistit jaké výhody a nevýhody v praxi přineslo urychlení studia přeskočení ročníku na střední škole konkrétnímu studentovi.
dc.format 41 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nadání cs
dc.subject nadaný žák cs
dc.subject akcelerace ve vzdělávání cs
dc.subject talent en
dc.subject gifted pupil en
dc.subject acceleration in education en
dc.title Pozitiva a limity vnější akcelerace ve vzdělávání nadaných studentů SŠ
dc.title.alternative Positives and the limits of outer acceleration in the education of gifted high school students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrázková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with problem of external acceleration in educating gifted high school students, its positives, benefits, on the other hand restrictions, limits and disadvantages. The work is divided into two parts theoretical explaining the basic concepts,, described the possibilities of educational activities with gifted students ; practical , which is described the legislation regarding the education of gifted children in the Czech Republic , research methodology , with there is provided a case study student whom sp process accelerated in the past touched . The aim is to find out what limits and positives in practice brought accelerate studies - skipping senior year in high school a particular student.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41267
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
soldánová_2016_dp.pdf 1.795Mb PDF View/Open None
soldánová_2016_op.docx 20.77Kb Unknown View/Open None
soldánová_2016_vp.docx 20.00Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account