Názory rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Názory rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašíková, Jana
dc.contributor.author Bobčíková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36897
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Zaobírá se problematikou integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol. Teoretická část sumarizuje problematiku integrace a inkluze v České republice a také jak je tato problematika chápána v zahraničních zemích. V teoretické části práce také patří objasnění pojmu speciální vzdělávací potřeby. Součástí textu je také, vzdělávání těchto dětí a jak je toto vzdělávání ukotveno v kurikulárních dokumentech. Praktická část předkládá výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného pomocí dotazníkového šetření. V této části jsou vyhodnoceny názory rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a rozděleny dle rodičů a učitelů. Z výsledků výzkumu plyne, že mezi rodiči i učiteli najdeme jak zastánce integrace, tak také rodiče i učitelé, kteří s integrací nesouhlasí. Převahu v našem výzkumu tvoří rodiče i učitelé, kteří jsou pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject děti se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject inclusion en
dc.subject integration en
dc.subject children with special education needs en
dc.title Názory rodičů a učitelů na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů mateřských škol
dc.title.alternative The views of parents and teachers to integrate children with special educational needs into ordinary kindergartens
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáková, Iva
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has a theoretical-empiric characteristics. It concerns issues connected with integration of children with special education needs to mainstream schools. The theoretical part summarizes problems of integration and inclusion in the Czech Republic and also how these issues have been perceived in other countries. Theoretical part of this thesis also includes clarifying the term special education needs. Part of the text is about education of these children and how this education is embedded in education curriculum. The practical part submits quantitative research results realized through questionnaire surveys. In this part, opinions of parents and teachers on integration of children with special needs are evaluated and divided by parents and teachers. The results show that between both parents and teachers we are able to find protagonists of integration but also parents and teachers who are against it. In our research there are more people who would welcome the integration of children with special education needs into mainstream nurseries.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41271
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
bobčíková_2016_dp.pdf 1.280Mb PDF View/Open None
bobčíková_2016_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
bobčíková_2016_vp.docx 17.69Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account