Rozvoj pregramotnosti v rodině - praktiky domácího čtení dítěti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj pregramotnosti v rodině - praktiky domácího čtení dítěti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Fojtíková, Klára
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:17Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36898
dc.description.abstract Záměrem bakalářské práce je nahlédnout do dětského světa ve vztahu ke knize. V této práci je důraz kladen na praktiky domácího čtení dětem. Tato práce je teoreticko výzkumná. Teoretická část je zaměřena na proces čtení, dětské vývojové stupně čtení a v neposlední řadě na vývoj gramotnosti u dětí a vlivy domácího čtení. Praktická část je realizována pomocí kvalitativního výzkumu, který je proveden formou rozhovorů s rodiči. Důraz je konkrétně kladen na průběh čtení, tedy reálné zkušenosti rodičů při čtení dětem.
dc.format 48 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject čtenářská gramotnost cs
dc.subject praktiky čtení cs
dc.subject domácí čtení cs
dc.subject literacy en
dc.subject reading practice en
dc.subject home reading en
dc.title Rozvoj pregramotnosti v rodině - praktiky domácího čtení dítěti
dc.title.alternative Home reading practices with the child
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to look into the child´s world in relation to a book. In this work the accent is put on practices of home reading to children. This work is theoretical - explorational. The practical part is focused on the process of reading, children's developmental stages of reading and ultimately on the development of literacy among children and influences of reading. The practical part is realized by means of qualitative exploration which is realized by the interviews with parents. The accent is specifically put on the course of reading, thus real parents experience during reading to children.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41272
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject rodinná výchova cs
local.subject čtení cs
local.subject předškoláci cs
local.subject family education en
local.subject reading en
local.subject preschool children en
local.subject preschoolers en


Files in this item

Files Size Format View Description
fojtíková_2016_dp.pdf 2.029Mb PDF View/Open None
fojtíková_2016_op.docx 18.02Kb Unknown View/Open None
fojtíková_2016_vp.docx 16.34Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account