Názory rodičů dětí v mateřských školách na výuku anglického jazyka před nástupem na základní školu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Názory rodičů dětí v mateřských školách na výuku anglického jazyka před nástupem na základní školu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Horská, Anetta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36899
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Zaobírá se problematikou osvojování si anglického jazyka dětí předškolního věku. Teoretická část popisuje současné rodiče a jejich vztah k výuce anglického jazyka v mateřské škole. Dále sumarizuje problematiku rané výuky anglického jazyka a nabízí některé názory odborníků na toto téma. Také pojednává o tom, jak by taková výuka měla reálně probíhat a jaké faktory výuku anglického jazyka ovlivňují. Empirická část předkládá výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného pomocí dotazníkového šetření. V této části jsou vyhodnoceny názory rodičů na výuku anglického jazyka. Z výsledků výzkumu plyne, že mezi rodiči najdeme jak příznivce zavádění výuky anglického jazyka do mateřské školy, tak rodiče, jenž nesouhlasí s výukou. Převahu v našem výzkumu tvoří rodiče, kteří jsou pro výuku anglického jazyka v mateřské škole.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject současní rodiče cs
dc.subject rané osvojování cizího jazyka cs
dc.subject anglický jazyk v mateřské škole cs
dc.subject contemporary parents en
dc.subject early foreign language acquisition en
dc.subject english language in kindergarten en
dc.title Názory rodičů dětí v mateřských školách na výuku anglického jazyka před nástupem na základní školu
dc.title.alternative The views of parents of children attending kindergarten on english language teaching before entering primary school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Divošová, Romana
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis has theoretical empirical character. It deals with the issue of acquisition of the english language preschool children. The theoretical part describes contemporary parents and their relationship to english language education in kindergarten. It also summarizes the problems of early english language education and it offers some opinions of experts on this topic. It also discusses how such training should actually take place and what factors can affect teaching of english. Empirical part presents the results of quantitative research conducted via questionnaire. In this section we evaluate parents opinions on english language teaching. The research shows that we find parents who are supporters tea-ching english in kindergarten and parents who disagree with this trend. Superiority in our research consists of parents who agree with teaching english language in kindergarten.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41273
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
horská_2016_dp.pdf 2.243Mb PDF View/Open None
horská_2016_op.docx 16.37Kb Unknown View/Open None
horská_2016_vp.docx 16.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account