Realizace a aplikace teoretických poznatků při řešení šikany v praxi.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace a aplikace teoretických poznatků při řešení šikany v praxi.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Havlíček, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:57:54Z
dc.date.available 2010-07-15T03:57:54Z
dc.date.issued 2007-08-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3689
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou šikanování na základní škole. Cílem práce je objasnit nepochopitelné a paradoxní vnitřní vazby, které se vybudují mezi obětí a agreso-rem. Dále poukázat na citlivost uvedeného tématu zejména v oblasti analýzy, odhalování, řešení a prevence. Obsahem praktické části je recenze výzkumné zprávy zabývající se ověřováním pro-gramu proti šikanování. Uvedený výzkum byl garantován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. cs
dc.format 59 s cs
dc.format.extent 1020578 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikanování cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject pedagogové cs
dc.subject skupinová dynamika cs
dc.subject prevence cs
dc.subject český intervenční program cs
dc.subject chicane en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject educationalists en
dc.subject group dynamics en
dc.subject prevention en
dc.subject Czech interventional program en
dc.title Realizace a aplikace teoretických poznatků při řešení šikany v praxi. cs
dc.title.alternative Realization and application theoretical information in solving problem of chicane in practise. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2007-09-10
dc.description.abstract-translated The text of this Bachelor book is concerned with phenomenon of chicane at primary school. The objective of this text is to clarify incomprehensible and anomalous inner pro-cesses that are created between the victim and the aggressor and to show the sensitivity of mentioned theme especially in the range of analysis, detection, solution and prevention. The practical part is the review of research work which is concerned with clarification of program against chicane. Mentioned reasearch was granted by Ministry of Education of Czech republic. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6659
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade C
local.subject prevence šikany cs
local.subject oběti šikany cs
local.subject agresoři šikany cs
local.subject bullying prevention en
local.subject victims of bullying en
local.subject aggressors in bullying en


Files in this item

Files Size Format View
havlíček_2007_bp.pdf 996.6Kb PDF View/Open
havlíček_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
havlíček_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account