Klienti domovů pro matky s dětmi v tísni, vliv prostředí na klienty a jejich postoje k výchovně vzdělávacím programům.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klienti domovů pro matky s dětmi v tísni, vliv prostředí na klienty a jejich postoje k výchovně vzdělávacím programům.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila cs
dc.contributor.author Danielová, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:50:38Z
dc.date.available 2010-07-13T11:50:38Z
dc.date.issued 2006-06-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/368
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou a strukturou klientů domovů pro matky s dětmi v tísni z různých sociálních hledisek a důvodů přijetí do azylového domu. Pozornost je věnována azylovému bydlení, sociální práci a sociání pomoci. Důležitý je aspekt možných závislostí, vypěstovaných návyků a uznávaných hodnot, které ovlivňují výchovu. Cílem sociální práce v azylových domech je reintegrace a sociální enkulturace klientů za pomoci výchovně vzdělávacích programů. cs
dc.format 61 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2595341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Domov cs
dc.subject dítě cs
dc.subject krize cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject chování cs
dc.subject interakce cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject klient cs
dc.subject azyl cs
dc.subject postoje cs
dc.subject motivace cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výchova cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject reintegrace cs
dc.subject enkulturace cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject režim dne cs
dc.subject Home en
dc.subject child en
dc.subject crisis en
dc.subject conflict en
dc.subject communication en
dc.subject behaviour en
dc.subject interaction en
dc.subject environment en
dc.subject client en
dc.subject asylum en
dc.subject stances en
dc.subject motivation en
dc.subject aggression en
dc.subject home violence en
dc.subject dependency en
dc.subject prevention en
dc.subject upbringing en
dc.subject adaptation en
dc.subject reintegration en
dc.subject enculturation en
dc.subject re-socialisation en
dc.subject social work en
dc.subject helping professions en
dc.subject social support en
dc.subject help en
dc.subject organisation of day en
dc.title Klienti domovů pro matky s dětmi v tísni, vliv prostředí na klienty a jejich postoje k výchovně vzdělávacím programům. cs
dc.title.alternative Clients of sanctuary for mothers with children in difficult life situation, influence of environment on the clients and their attitudes to upbringing and education programs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on characteristics and structure of clients of sanctuary for mothers with children (i.e. asylum house) who are in difficult life situation. It characterise these clients from various social point of views and reasons of acceptance to the asylum house. Attention is paid to asylum housing, social work and social help. Aspect of possible dependencies, habits, accepted values, which influence upbringing is important. The objective of social work in asylum houses is reintegration and incorporation of clients in to social culture by upbringing and educational programs. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4067
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
danielová_2006_bp.pdfBlocked 2.475Mb PDF View/Open
danielová_2006_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
danielová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account