Profesní motivace a její změny u studentů oboru Učitelství pro mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesní motivace a její změny u studentů oboru Učitelství pro mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Chromická, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36900
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se, jak již název napovídá, zabývá zjištěním motivačních faktorů vedoucích ke studiu Učitelství pro mateřské školy a to u studentů prezenční i kombinované formy studia tohoto oboru na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část rozebírá pojmy osobnost, motivace a učitel mateřské školy. Stručně také zmiňuje některé výzkumy provedené v oblasti motivace k učitelským oborům. Praktická část se pak zabývá zjištěním konkrétních motivačních faktorů, jež vedli respondenty ke studiu Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejich případným změnám během samotného studia. Nachází se zde popis realizování výzkumu, vyhodnocení a interpretace dat a také závěrečná diskuze. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření, jedná se tedy o kvantitativní výzkum.
dc.format 59 s. (91 348)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace ke studiu cs
dc.subject změny motivace cs
dc.subject Učitelství pro mateřské školy cs
dc.subject studium Učitelství pro mateřské školy cs
dc.subject motivation to study en
dc.subject changes in motivation en
dc.subject Kindergarten Teacher Training en
dc.subject study Kindergarten Teacher Training en
dc.title Profesní motivace a její změny u studentů oboru Učitelství pro mateřské školy
dc.title.alternative Motivation for studying and its changes throughout the course of studing of the students of the nursery school education study programme
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelina, Miron
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis is, as its name suggests, deals with finding the motivational factors leading to study Kindergarten Teacher at students of regular and combined form of study in this field at Tomas Bata University in Zlin. The theoretical part discusses concepts of personality, motivation and nursery school teacher. Also briefly mentions some surveys conducted in the area of motivation for teaching disciplines. The practical part is focused on finding spe-cific motivating factors that led respondents to the study Kindergarten Teacher Training at Tomas Bata University in Zlin and their possible changes during the actual study. There is a description of the realization of research, evaluation and interpretation of data and the final discussion. The research was conducted through a questionnaire survey, so it is a qu-antitative research.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41274
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
chromická_2016_dp.pdf 3.150Mb PDF View/Open None
chromická_2016_op.docx 18.29Kb Unknown View/Open None
chromická_2016_vp.docx 20.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account