Spolupráce mateřských škol ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Spolupráce mateřských škol ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Kalmusová, Alena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36901
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je spolupráce mateřských škol ve Zlínském kraji. Jedná se o práci teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část rozpracovává témata zabývající se mateřskou školou a dokumenty, kterými se mateřské školy v naší zemi musí řídit. Dále je teorie zaměřena na spolupráci mateřských škol, spolupracující tým, tvořený pedagogickými pracovníky a také klima spolupráce, které ovlivňuje celkový proces spolupráce. Ve vý-zkumné části jsme prostřednictvím dotazníku zjišťovali úroveň spolupráce mateřských škol ve Zlínském kraji. Zjištěná data jsme sumarizovali, vyhodnotili a v závěru praktické části interpretovali. Z výsledků výzkumu jasně vyplynula minimální spolupráce mezi mateřskými školami ve Zlínském kraji.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mateřská škola cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject pedagogický pracovník cs
dc.subject klima cs
dc.subject Kindergarden en
dc.subject cooperation en
dc.subject pedagogical worker en
dc.subject climate en
dc.title Spolupráce mateřských škol ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Cooperation of nursery schools in the Zlin region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The theme of the bachelory thesis is cooperation of kindergartens in Zlín region. It is theo-retical and empirical type of thesis. Theoretical part is about kindergarten and with docu-ments which are mandatory for them in our country. Next parts are about cooperation of kindergartens, cooperation team consists of pedagogical workers, climate of cooperation which affects the overal cooperation proces. In the research part we found through a que-stionnaire the level of cooperation of kindergartens in Zlín region. The observed data are summarized nad evaluated at the end of the research part, they are interpreted as an answers to reasearch questions. Minimal cooperation between kindergartens was found out in Zlín region from the research.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41280
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
kalmusová_2016_dp.pdf 2.287Mb PDF View/Open None
kalmusová_2016_op.docx 17.51Kb Unknown View/Open None
kalmusová_2016_vp.docx 18.72Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account