Specifické postupy při práci s dítětem s autismem v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifické postupy při práci s dítětem s autismem v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašíková, Jana
dc.contributor.author Králiková, Nikol
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36902
dc.description.abstract Bakalářská práce má aplikační charakter a zabývá se integrací dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra. V teoretické linii jsou v práci sledovány vzdělávací podmínky v mateřských školách a specifické postupy práce s dětmi s autismem. Teoretická část také shrnuje poznatky o problematice poruch autistického spektra u dětí. Praktická část se zaměřuje na kazuistiku konkrétního případu dítěte s autismem. V mateřské škole se pro takové dítě připravuje vzdělávací program. Jedna ukázka takového programu je součástí předkládané práce. Program byl připravovaný pro konkrétní dítě, s diagnózou atypický autismus. Byl zaměřen na nácvik komunikace, sebeobsluhy, rozvoj jemné motoriky a rozvoj sluchového a zrakového vnímání. Měsíční vzdělávací program byl také ověřen.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cs
dc.subject integrace cs
dc.subject triáda postižení cs
dc.subject strukturované učení cs
dc.subject vzdělávací program cs
dc.subject autistické spektrum cs
dc.subject autism en
dc.subject integration en
dc.subject triad disability en
dc.subject structured teaching en
dc.subject educational program en
dc.subject autistic spectrum en
dc.title Specifické postupy při práci s dítětem s autismem v mateřské škole
dc.title.alternative Specific procedures for the work with a child with autism in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáková, Iva
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's diploma has applied character and it deals with the integration of preschool children with autism spectrum disorder. The theoretical line of work are monito-red educational conditions in kindergartens and specific procedures for working with chil-dren with autism. The theoretical part also summarizes knowledge about autism spectrum disorders in children. The practical part focuses on a case study of a specific case of a child with autism. The kindergarten is for a child prepares educational program. One example of such a pro-gram is a part of this work. The program was designed for a specific child, diagnosed with atypical autism. It was focused on practicing communication, self-care, developing fine motor skills and auditory and visual perception. Monthly educational program was also verified.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41283
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject mateřské školy cs
local.subject autistické děti cs
local.subject integrovaná výuka cs
local.subject individuální vzdělávací programy cs
local.subject kindergartens en
local.subject children with autism en
local.subject integrated teaching en
local.subject individual educational programs en


Files in this item

Files Size Format View Description
králiková_2016_dp.pdf 2.306Mb PDF View/Open None
králiková_2016_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
králiková_2016_vp.docx 17.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account