Využití rituálů v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití rituálů v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Liška, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36906
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko- empirický charakter. Cílem práce je popsat, jestli jsou rituály živým fenoménem a jakým způsobem jsou využívány v edukační praxi současné mateřské školy. V teoretické části jsou shrnuty obecné aspekty rituálů a popsány specifika jejich uplatňování v mateřské škole. V empirické části jsou prezentovány výsledky kvalitativně orientovaného výzkumu. Data byla sesbírána prostřednictvím polostrukturovaného interview a participačním pozorováním. Z analýzy se vynořily tři hlavní kategorie. První kategorií jsou funkce rituálu v mateřské škole, následující kategorií jsou děti jako aktéři rituálu a poslední kategorií je učitelka jako manažer rituálu. Tyto kategorie se vzájemně ovlivňují a udávají konkrétní využití rituálu v mateřské škole.
dc.format 51 s. (92 356 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rituál cs
dc.subject ritualizace cs
dc.subject rituál v mateřské škole cs
dc.subject ritual en
dc.subject ritualized behavior en
dc.subject ritual in nursery school en
dc.title Využití rituálů v mateřské škole
dc.title.alternative The utilization of rituals in nursery school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis has an empirical character. Its aim is to describe whereas the rituals are still a lively phenomenon and by which means are they utilized in the educational reality of current nursery school. In theoretical part, general aspects of a rituals are summarized and specifics of their utilization described in the framework of nursery school. In empirical part, there are presented the results of qualitative research, whose data were collected by semi-structured interview and participatory observation. Three categories emerged from analysis of the data. First category are functions of the ritual in nursery school, next catego-ry are children as participants in ritual and the last category is teacher as a manager of ritual. These categories interact with each other and set the utilization of ritual in nursery school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41289
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject mateřské školy cs
local.subject rituály cs
local.subject psychika cs
local.subject kindergartens en
local.subject rites en
local.subject psychic en


Files in this item

Files Size Format View Description
liška_2016_dp.pdf 1.847Mb PDF View/Open None
liška_2016_op.docx 17.57Kb Unknown View/Open None
liška_2016_vp.docx 19.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account