Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ficová, Lucia
dc.contributor.author Pešatová, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36909
dc.description.abstract Bakalářská práce má aplikační charakter a zaměřuje se na využití pohádek s akcentem na oblast rozvoje předmatematických dovedností dětí v mateřské škole. Hlavním cílem práce je na základě teoretických východisek navrhnout odpovídající program. Teoretická část práce poskytuje sumarizaci poznatků z oblasti předmatematických představ dětí, dále cha-rakteristiku pohádky a její vzdělávací potenciál. Praktická část práce popisuje program, je-hož součástí jsou krátké pohádky obohacené o aktivity a úkoly pro děti, zaměřené na rozví-jení předmatematických dovedností dětí. Práce přináší inspiraci pro pedagogy a doporučení pro dosažení efektivity programu, včetně původních ručně vytvářených pomůcek autora.
dc.format 79
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohádka cs
dc.subject předmatematické dovednosti cs
dc.subject předmatematické představy cs
dc.subject fairy tales en
dc.subject premathematical skills en
dc.subject premathematical concepts en
dc.title Využití pohádek pro rozvoj předmatematických dovedností v mateřské škole
dc.title.alternative Utilization of fairy tales for the development before mathematical skills in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedláček, Lubomír
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis has an application character and is focused on the use of fairy tales for the development of premathematical skills of children in nursery schools. The main goal of the thesis is to devise the appropriate program based on theoretical assumptions. The theo-retical part provides a summarization of knowledge of premathematical concepts, as well as the characteristics of fairy tales and its educational potential. The practical part describes the program, which includes short fairy tales enriched by activities and tasks for children, aimed at developing premathematical skills of children. This work brings inspiration for teachers and recommendations for reaching an effective program, including the original hand-made aids from author of this thesis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41292
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
pešatová_2016_dp.pdf 4.295Mb PDF View/Open None
pešatová_2016_op.docx 19.80Kb Unknown View/Open None
pešatová_2016_vp.docx 21.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account