Výtvarné volnočasové aktivity jako inspirace pro děti předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výtvarné volnočasové aktivity jako inspirace pro děti předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašíková, Jana
dc.contributor.author Přikrylová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36910
dc.description.abstract Bakalářská práce má aplikační charakter. V teoretické části jsou představeny východiska pro tvorbu zájmového kroužku v mateřské škole. Součástí textu je také vymezení možností začleňování zájmových kroužku do systému formálního kurikula předškolního vzdělávání. K teoretické části práce také patří objasnění specifik ve výtvarné výchově, jejich specifických metod a technik, které jsou uplatňovány ve výtvarném kroužku. V praktické části bakalářské práce je prezentována koncepce programu kroužku, který je tvořen z výtvarných aktivit pro děti předškolního věku. Program byl ověřen v praxi a na základě toho evaluován. V závěru práce autorka představuje také doporučení pro praxi mateřských škol a zájmových výtvarných kroužků.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject formální kurikulum předškolního vzdělávání cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject výtvarná výchova cs
dc.subject výtvarný kroužek cs
dc.subject zájmový kroužek cs
dc.subject formal curriculum of preschool education en
dc.subject leisure activities en
dc.subject art education en
dc.subject art course en
dc.subject hobby group en
dc.title Výtvarné volnočasové aktivity jako inspirace pro děti předškolního věku
dc.title.alternative Inspirational leisure art activities for children of preschool age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis has applied character. The theoretical part introduces the recourse for the creation of hobby groups in kindergarten. Part of the text is also demarcation of the possibilities of inclusion of interest groups into the formal curriculum of preschool education. The theoretical part also include clarification of the specifics in art education, their specific methods and techniques that are applied in art course. In the practical part of the thesis is presented a course program conception, which is made up of creative activities for preschool children. The program has been verified in practice and based on that evaluated. In conclusion, the author also presents recommendations for practice of kindergartens and special interest artistic groups.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41293
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject mateřské školy cs
local.subject zájmové činnosti cs
local.subject výtvarné práce cs
local.subject kindergartens en
local.subject hobbies en
local.subject handicraft en


Files in this item

Files Size Format View Description
přikrylová_2016_dp.pdf 2.803Mb PDF View/Open None
přikrylová_2016_op.docx 19.73Kb Unknown View/Open None
přikrylová_2016_vp.docx 17.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account