Program psychomotorických aktivit pro rozvoj vybraných koordinačních schopností dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program psychomotorických aktivit pro rozvoj vybraných koordinačních schopností dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Zálešáková, Silvie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36915
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter. Je zaměřena na rozvoj koordinačních schopností dětí předškolního věku pomocí programu psychomotorických aktivit. V teoretické části je vymezen pojem psychomotorika a její vliv na vzdělávací obsah v mateřské škole. Zároveň se zabývá motorickým vývojem dětí předškolního věku a vztahem k rozvoji koordinačních schopností. V praktické aplikační části je popsán a vyhodnocen program psychomotorických aktivit, který byl realizován na základě motorického testu. Z testování vyplynulo, že vytvořený program nepatrně napomohl k rozvoji koordinačních schopností dětí předškolního věku.
dc.format 87 s. (151 184 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motorické schopnosti cs
dc.subject koordinační schopnosti cs
dc.subject psychomotorika cs
dc.subject motor skills en
dc.subject coordination skills en
dc.subject psychomotor en
dc.title Program psychomotorických aktivit pro rozvoj vybraných koordinačních schopností dětí předškolního věku
dc.title.alternative Psychomotor Activities Program for Selected Developmental Coordination Skills of Preschool Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelina, Miron
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis has theoretical and applied character. Thesis is focused on selected developmental coordination skills of preschool children through psychomotor activities program. In the theoretical part of this thesis a word psychomotor and its impact on preschool curriculum are defined. Simultaneously this part deals with motor development of preschool children and its relation to selected developmental coordination skills. Afterwards, in the practical application part program psychomotor activities is described and evaluated, which is realized based on motor test. Produced program based on motor test fractionally helped to selected developmental coordination skills of preschool children.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41298
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
zálešáková_2016_dp.pdf 3.963Mb PDF View/Open None
zálešáková_2016_op.docx 17.66Kb Unknown View/Open None
zálešáková_2016_vp.docx 19.62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account