Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Bartolomeu, Nela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36919
dc.description.abstract Záměrem bakalářské práce je připravit a ověřit aktivity v rámci programu podpory zdraví v mateřské škole. Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter. Strukturu teoretické části tvoří tři kapitoly a podkapitoly, které vnáší osvětlení do struktury školního kurikula podpory zdraví. Teoretická část popisuje jednotlivá dělení školního kuri-kula. Dále se snaží přiblížit podstatu programu podpory zdraví v mateřské škole. Za důleži-té jsem však považovala také vystihnout vznik programu podpory zdraví v České republice. Aplikační část bakalářské práce spočívá v přípravě a následné realizaci navrženého školního kurikula. Jeho součástí jsou zpracované projekty a část třídního kurikula podpory zdraví. V závislosti na realizaci těchto zpracovaných dokumentů je součástí praktické části evaluace. Díky tomuto vyhodnocení bylo možno identifikovat a blíže specifikovat kvalitu navrženého školního kurikula. To mělo za cíl stimulovat nedostatky, se kterými se daná mateřská škola potýkala v předchozích letech.
dc.format 92 s. (148 282)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject škola podporující zdraví cs
dc.subject zdravotní výchova cs
dc.subject kurikulum podpory zdraví cs
dc.subject health promoting School en
dc.subject health education en
dc.subject curriculum for health promotion en
dc.title Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola
dc.title.alternative The preparation and verificaton of activits for the program of Healthy kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutálková, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is focused od the preparation and verification of the activities in the programme of support to perich in the kindergarten. The thesis has the character of a theoreticaly-application. The structure of the theoretical part consists of free chapters and subchapters. These chapters characterize the structure of the school curriculum, health promotion. The theore-tical part describes the division of school curriculum and lays the essence of a program to promote health in nursery school. I considered it important to capture the emergence of health promotion program in the Czech Republic. The application part of the Bachelor thesis consists in the preparation and implementation of the proposed school curriculum. The part od the school curriculum are processed and projects, said the class curriculum of health promotion. On the basis of the implementation of these documents is part of the application part evaluations. Thanks evaluation I could identify and bring the quality of the proposed school curriculum. The school curriculum should aim to stimulate the schortcomings which the nursery school was in previous years.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41307
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
bartolomeu_2016_dp.pdf 2.575Mb PDF View/Open None
bartolomeu_2016_op.docx 16.46Kb Unknown View/Open None
bartolomeu_2016_vp.docx 17.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account