Podpora týmové práce učitelů v MŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpora týmové práce učitelů v MŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Dančáková, Ivona
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:19Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36924
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá podporou týmové práce učitelek jedné konkrétní MŠ. V teoretické části jsem obecně charakterizovala pojem tým. Následně jsem se snažila specifikovat týmovou práci v učitelském kolektivu, a to hlavně v kolektivu učitelek mateřské školy. Cílem praktické části bylo zejména pomocí rozhovorů s pedagogickými pracovníky konkrétní mateřské školy podrobně zmapovat to, zda a jak v jejich mateřské škole probíhá podpora týmové spolupráce. V rámci případové studie jsem detailně prozkoumala a následně popsala případ této konkrétní mateřské školy z pohledu týmové spolupráce. V poslední části práce jsem interpretovala výsledky, které z výzkumu vyplynuly, a také jsem navrhla jistá doporučení pro další praxi.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tým cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject podpora týmové spolupráce cs
dc.subject učitelský kolektiv cs
dc.subject team en
dc.subject teamwork en
dc.subject theteamwork support en
dc.subject a groupofteachers en
dc.title Podpora týmové práce učitelů v MŠ
dc.title.alternative The Support of Teacher´s Teamwork in the Kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated My Bachelor's thesis is aimed at the support of the particular kindergarten teachers' team-work. In the theoretical part a term "team" is described in general and then there is speci-fied a teamwork in a group of teachers especially among the teachers in the kindergarten. The practical part is focused on a research whose aim is to find out if the particular kinder-garten supports the teamwork and how. The research was realized through interviews with the pedagogical workers and teachers of this kindergarten. In the case study thereisresear-ched and afterwardsdescribed in detail theparticularkindergarten as regardstheteamwork. Thefinal part ofthe thesis sums up theresultsoftheresearch and there are suggestedsomere-commendationsforthenextpractice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41313
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
dančáková_2016_dp.pdf 3.627Mb PDF View/Open None
dančáková_2016_op.docx 17.15Kb Unknown View/Open None
dančáková_2016_vp.docx 16.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account