Tvorba zájmového kroužku pro děti předškolního věku: Pohybové aktivity s prvky lidového tance

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba zájmového kroužku pro děti předškolního věku: Pohybové aktivity s prvky lidového tance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Danajovičová, Hana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.issued 2016-01-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36925
dc.description.abstract Bakalářská práce se vztahuje k zájmové činnosti dětí v předškolním věku. Cílem bylo vy-tvořit program pohybových aktivit s prvky lidového tance, jeho ověření v reálném prostředí a následná evaluace. Teoretická část blíže objasňuje a definuje pojem volný čas a zájmovou činnost obecně, ale také v pojetí mateřské školy. Stručně se zmiňuje o vývoji a jeho zvláštnostech vůči pohybovým aktivitám dětí v předškolním věku. V aplikační části jsou shrnuty údaje, které byly zjištěny pomocí dotazníkového šetření po ukončení programu. Výsledkem jsou metodická doporučení pro pedagogické působení při vedení zájmového kroužku této věkové skupiny.
dc.format 86 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject pohybové aktivity cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject extracurricular activities en
dc.subject physical activities en
dc.subject preschooler en
dc.title Tvorba zájmového kroužku pro děti předškolního věku: Pohybové aktivity s prvky lidového tance
dc.title.alternative Creating a hobby group for children of preschool age: Physical training with elements of folk dances
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pacholík, Viktor
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on presenting the possibilities of extracurricular activities of preschoolers. In the center of attention there is a creation of physical activities program with folk dance elements, its validation in a real environment of working with preschoolers and subsequent evaluation. In the theoretical part, the author clarifies and defines the con-cept of leisure and extracurricular activities in general and also presents extracurricular activities in a kindergarten position. It also characterizes the development of preschoolers and its specialties related to physical activities of preschoolers. The practical part compiles a leisure time club project and also evaluates one. In result I created a methodological re-commendation for pedagogice influence during an extracurricular activities teaching of preschoolers.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41314
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
danajovičová_2016_dp.pdf 2.242Mb PDF View/Open None
danajovičová_2016_op.docx 20.46Kb Unknown View/Open None
danajovičová_2016_vp.docx 17.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account