Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Drahomíra
dc.contributor.author Kolařík, Rostislav
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:58:42Z
dc.date.available 2010-07-15T03:58:42Z
dc.date.issued 2007-02-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3692
dc.description.abstract Moderní ekonomické přístupy k řízení podniků v minulých letech přinesly také nový pohled na měření a hodnocení výkonnosti podniku. Jedním z nich je hodnotový přístup. Jedním z konceptů hodnotového řízení je ekonomická přidaná hodnota (EVA). Cílem disertační práce je vytvoření metodiky nebo souboru doporučení určených českým podnikům pro využití hodnotového přístupu a ukazatele EVA při měření a řízení výkonnosti.Jako východisko pro naplnění cíle je provedena kritická literární rešerše domácích i zahraničních literárních pramenů. Dále byl zpracován dotazníkový průzkum zaměřený na finanční řízení výkonnosti v českých podnicích s cílem poznat stávající praxi. Součástí disertační práce je odvození vztahů a pro výpočet parametrů moderního bonusového modelu založeného na EVA, jak dosud nebyly publikovány. Bylo zpracováno pět případových studií vybraných podniků, které se zaměřily na tvorbu EVA a faktory hodnoty. Byl vytvořen komplexní program, který slouží ke konverzi účetních dat, výpočtu a analýze tvorby podnikové EVA. Součástí práce je detailní případová studie, která prezentuje podrobný konkrétní návrh implementace ukazatele EVA v podniku. Závěrem práce uveden soubor základních rad a doporučení pro využití ukazatele EVA v českých podnicích. cs
dc.format.extent 1401649 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hodnotový přístup cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject generátory hodnoty cs
dc.subject odměňování podle EVA cs
dc.subject EVA a Balanced Scorecard cs
dc.subject shareholder value approach en
dc.subject economic value added en
dc.subject company performance en
dc.subject value drivers en
dc.subject compensation based on EVA en
dc.subject EVA and Balanced Scorecard en
dc.title Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA cs
dc.title.alternative The Utilization of Modern Methods for the Measurement and Management of a Companys Performance Based on EVA en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kráľovič, Jozef
dc.contributor.referee Vybíhal, Václav
dc.date.accepted 2007-04-11
dc.description.abstract-translated Modern approach to company management brought new look on measurement and management company's performance. One of them is shareholder value approach. One of shareholder value conception is Economic Value Added in abbreviation EVA. Result of this dissertation is to create methodic or set of recommendations to utilization of shareholder value approach and EVA indicator in Czech companies. Literature retrieval of domestic and foreign publications was one of resources for goal reaching. Another resource was interrogatory research in Czech companies, which was orientated on present practice in performance measurement and management. Part of dissertation concerns formulas derivation for EVA compensation model, which has not been published yet. Five case studies of selected companies were elaborated. These case studies are aimed on value creation and value drivers. Special program in MS Excel for accounting data adjustment for EVA calculation and analysis has been created during dissertation research. Included detailed case study of concrete company is demonstration of using and implementation EVA. Set of recommendations for EVA implementation in Czech companies is final result of dissertation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6999
dc.date.assigned 2003-07-23


Files in this item

Files Size Format View
kolařík_2007_dp.pdf 1.336Mb PDF View/Open
kolařík_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
kolařík_2007_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account