Prevence specifických poruch učení v předškolním věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence specifických poruch učení v předškolním věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašíková, Jana
dc.contributor.author Hradilová, Andrea
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36931
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení v předškolním věku. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, teoretická a praktická. V teoretické části je zpracována, na základě současného stavu poznatků, problematika specifických poruch učení v předškolním věku. Práce se dále zabývá způsoby vedení pedagogické diagnostiky a zásadami prevence a reedukace těchto poruch. V části praktické- aplikační, je vypracován, zrealizován a následně ověřen logopedický program s konkrétními náměty pro práci s dětmi předškolního věku. Na základě tohoto ověření byly následně vypracovány závěry pro pedagogickou praxi s dětmi předškolního věku. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je možné považovat zmapování specifických poruch učení z pohledu předcházení školní neúspěšnosti a především sestavení stimulačního komplexního programu na podporu logopedické intervence.
dc.format 89 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject logopedické prevence cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject program logopedické prevence cs
dc.subject specific learning disorder en
dc.subject speech therapy prevention en
dc.subject diagnoses en
dc.subject speech therapy prevention program en
dc.title Prevence specifických poruch učení v předškolním věku
dc.title.alternative Prevention of specific learning disabilities in preschool age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is about issues of specific learning disorders in pre-school age. The work consists of two core areas, theoretical and practical. The theoretical part is processed with the issues of specific learning disorders, based on current knowledge. This bachelor also analyze ways of educational diagnostics, prevention rules, and reeducation of this disorders. Speech program with specific topics that works with pre-school age children was developed, realized, and verified in this practical part. Based on the results a program was developed for practical use with pre-school age children. The greatest benefit of this work is to chart the specific disorders with the aim of prevent-ing school failure, and most importantly the assembly of a stimulating and comprehensive program to support speech therapy intervention.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41320
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
hradilová_2016_dp.pdf 2.689Mb PDF View/Open None
hradilová_2016_op.docx 19.27Kb Unknown View/Open None
hradilová_2016_vp.docx 17.64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account