Slovní zásoba dítěte předškolního věku v sociální oblasti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Slovní zásoba dítěte předškolního věku v sociální oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Ireinová, Denisa
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:20Z
dc.date.issued 2016-02-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36932
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s problematikou práce a zahrnuje poznatky o vývoji dětské řeči. Dále se zabývá kognitivními operacemi, popisuje slovní zásobu a její vývoj u dítěte. Teoretická část je také zaměřena na vliv sociokulturních faktorů na řeč dítěte. Praktická část bakalářské práce popisuje kvantitativní výzkum prováděný metodou dotazníku pro rodiče dětí a metodou obrázkového testu pro děti. Prostřednictvím těchto metod byla testována slovní zásoba s cílem zjistit rozdíly mezi pojmenování objektů a identifikací objektů u dětí ve věku 4 - 5 let navštěvujících předškolní zařízení ve vztahu k sociokulturním vlastnostem rodinného prostředí. V závěru praktické části jsou uvedeny výsledky.
dc.format 52 s. (64 903)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject slovní zásoba cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject vocabulary en
dc.subject social environment en
dc.title Slovní zásoba dítěte předškolního věku v sociální oblasti
dc.title.alternative Vocabulary of the preschool child in the social domain
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part explains the basic terms connected with subject of the thesis and contains also findings about development of the children's speech. This part also deals with cognitive operations, describes learned vocabulary and its development in time. The thesis in this part also focuses on the influence of sociocultural factors on the children's speech. The practical part of thesis describes quantitative research conducted by questionnaire for parents of children and also by pictorial test method for children. These methods were selected and used in order to test children's vocabulary and determine the differences of the object naming and identification of objects by children of aged 4 - 5 years attending pre-school facilities with relation to sociocultural characteristics of the family environment. In the conclusion of the thesis are presented result of this research.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41321
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
ireinová_2016_dp.pdf 2.642Mb PDF View/Open None
ireinová_2016_op.docx 19.21Kb Unknown View/Open None
ireinová_2016_vp.docx 17.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account