Analýza systému práce v lesních mateřských školách v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému práce v lesních mateřských školách v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Ištvánková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.issued 2016-01-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36933
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje v České republice nově se etablující formě předškolní edukace lesním mateřským školám, jejichž hlavním principem je vzdělávání a výchova dětí v úzkém kontaktu s přírodou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a jeho problémy, souvisejícími s neukotveností lesních mateřských škol v našem právním a vzdělávacím systému. Dále popisuje specifika systému práce lesních mateřských škol z hlediska personálního, edukačního a provozního. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu realizovanému prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci lesních mateřských škol v České republice. Analyzuje a objasňuje specifika systému práce v lesních mateřských školách z hledisek vymezených v teoretické části na základě individuálních pracovních zkušenosti jejich zaměstnanců. Upozorňuje na problémy a výzvy, které stojí před lesními mateřskými školami v České republice po složitých začátcích na jejich nadcházející cestě k profesionalizaci.
dc.format 94 s. (183 131 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lesní mateřská škola cs
dc.subject zaměstnanec lesní mateřské školy cs
dc.subject systém práce lesních mateřských škol cs
dc.subject environmentální výchova a vzdělávání cs
dc.subject předškolní edukace cs
dc.subject standardy kvality cs
dc.subject forest preschool en
dc.subject forest preschool emploee en
dc.subject system of work in forest preschools en
dc.subject environmental education en
dc.subject preschool education en
dc.subject quality standards en
dc.title Analýza systému práce v lesních mateřských školách v České republice
dc.title.alternative The analysis of the system of the work in forest preschools in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with newly establishing form of preschool education in the Czech Republic forest preschools with main principle of children education in close contact with nature. Theoretical part is about terms definition and its problems related to non-existence of forest preschools in our juridical and educational system. Then it describes work system specifics of forest preschools from a perspective of personal, educational and operational. Practical part is devoted to qualitative research realized by means of in-depth semi-structured interviews with employees of forest preschools in the Czech Republic. It analyses and clarifies work system specifics in forest preschools from the viewpoints defined in theoretical part based on individual work experiences of the employees. Problems and challenges ahead of forest preschools in the Czech Republic after complicated outsets on the following way towards professionalization are pointed out.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41322
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
ištvánková_2016_dp.pdf 1.918Mb PDF View/Open None
ištvánková_2016_op.docx 17.34Kb Unknown View/Open None
ištvánková_2016_vp.docx 19.82Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account