Vina a trest v literatuře pro děti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vina a trest v literatuře pro děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Kokotková, Dagmar
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36935
dc.description.abstract Bakalářská práce je teoreticko-aplikačního charakteru a jejím cílem je zjistit, jak děti ve věku 3-5 let vnímají motivy viny a trestu ve vybrané literatuře pro děti. V teoretické části jsem definovala pojmy vina a trest, zabývala jsem se kognitivním, morálním vývojem dítěte předškolního věku, a také emocionálním vývojem a socializací. Vymezila jsem pojem literatura pro děti a její žánr pohádka. V praktické části popisuji plánování, realizaci pro-jektu, jehož cílem je za pomocí využití motivů viny a trestu vytvořit elementární povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Projekt na základě stanovených vzdělávacích cílů také evaluuji.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vina cs
dc.subject trest cs
dc.subject dětská literatura cs
dc.subject morálka cs
dc.subject guilt en
dc.subject punishment en
dc.subject children'sliterature en
dc.subject morality en
dc.title Vina a trest v literatuře pro děti
dc.title.alternative Guilt and punishment in children's literature
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrázková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis consistsof a theoretical and anapplied part. Itspurposeis to findouthowchildre-naged 3-5 yearsperceivethemesofguilt and punishment in a selectedliteratureforchildren. In thetheoretical part, I definetheconceptsofguilt and punishment and I discussthecognitive, moraldevelopmentofpreschoolchildren as well as theiremotionaldevelopment and sociali-sation. I alsodefinethe term literatureforchildren and thefairytalegenre. In thepractical part, I describetheplanning and realizationoftheproject. Thegoaloftheproject was to use ofthe-themesofguilt and punishment to create a basic awarenessaboutthe existence ofmoralva-lues. Finally, theprojectisevaluatedwithregard to thefulfillmentof the set educationalgoals.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41324
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
kokotková_2016_dp.pdf 9.855Mb PDF View/Open None
kokotková_2016_op.docx 17.77Kb Unknown View/Open None
kokotková_2016_vp.docx 20.54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account