Adaptování začínajícího učitele v prostředí mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptování začínajícího učitele v prostředí mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Mičková, Olga
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36938
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku adaptování začínajících učitelů v prostředí mateřské školy. Práce v teoretické části obsahuje základní pojmy, které jsou zásadní pro tuto bakalářkou práci. Na teoretický základ navazuje část empirická. Výzkumné šetření má kvalitativní design. Cílem práce je popsat proces pracovní adaptace začínajícího učitele v mateřské škole. Pro výzkum byly použity deníky začínajících učitelů. Na základě jejich analýzy byly popsány reálné situace, ve kterých se ocitli začínající učitelé mateřských škol.
dc.format s. 57. (13770)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject začínající učitel v mateřské škole cs
dc.subject pracovní adaptace učitele mateřské školy cs
dc.subject deník učitele cs
dc.subject a beginning teacher in kindergarten en
dc.subject work adaptation of a kindergarten teacher en
dc.subject teacher's diary en
dc.title Adaptování začínajícího učitele v prostředí mateřské školy
dc.title.alternative Adaptation of the novice teacher in a Kindergarden
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutálková, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis focuses on the issue of adapting of young teachers in the kindergarten environment. In its theoretical part the work contains the basic concepts, that are principal for this bacholor thesis. The theoretical ground is connected to the empirical part. The research has a qualitative design. The objective of this work was to describe the process of work adaptation of novice teachers in a kindergarten. Novice teachers' diaries were employed in the research. On the basis of their analysis real situations, in which the beginning kindergarten teachers found themselves, have been described .
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41327
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
mičková_2016_dp.pdf 2.103Mb PDF View/Open None
mičková_2016_op.docx 16.25Kb Unknown View/Open None
mičková_2016_vp.docx 17.82Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account