Profesní příběhy učitelek-expertek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesní příběhy učitelek-expertek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavora, Peter
dc.contributor.author Ondrová, Eva
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:21Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36940
dc.description.abstract Cílem této práce, která má teoreticko-empirický charakter, je zanalyzovat profesní příběhy učitelek-expertek a popsat, jak vnímají svoji profesionalitu a faktory, které ji determinovaly. V první části práce jsou prezentovány teoretické směry, které se zabývají profesním vývojem učitele a jeho jednotlivými fázemi, s důrazem na fázi experta. Zároveň je zde věnován prostor naraci jako formě sebereflexe i konstrukce identity učitele. Druhá, empirická část, prezentuje na základě kvalitativně metodologického přístupu životního příběhu samotný výzkum, jehož výsledkem je analýza a interpretace dat získaných formou hloubkových roz-hovorů. Z ní se pak vyvozuje teorie o profesním a osobním vývoji zkoumaných učitelek a o vlivech, které tento vývoj formovaly a dotvářely.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesní vývoj učitele cs
dc.subject fáze vývoje cs
dc.subject učitel-expert cs
dc.subject narace jako forma sebereflexe cs
dc.subject professional development for teachers en
dc.subject stage of development en
dc.subject teacher-expert en
dc.subject naration as a form of self reflection en
dc.title Profesní příběhy učitelek-expertek
dc.title.alternative Professional narrations of expert teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this work, which has theoretical-empirical character, is to analyse the professio-nal stories of teachers-experts and describe how they perceive and the factors that determi-ne their professionalism. In the first part of the thesis are presented the theoretical guideli-nes which deal with the professional development of teachers and its different phases with an emphasis on the stage of the expert. At the same time there is a space dedicated to narracition as a form of self reflection and construction of identity. Second, empirical part presents on the basis of qualitative methodological approach of a life story the research itself, which results in an analysis and interpretation of data obtained by means of in-depth interviews. These data then serve as a basic for a theory about professional and personal development of the interviewed teachers and influences that have shaped their develop-ment and molded it.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41329
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
ondrová_2016_dp.pdf 2.578Mb PDF View/Open None
ondrová_2016_op.docx 18.36Kb Unknown View/Open None
ondrová_2016_vp.docx 17.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account