Vliv gramotného prostředí na počáteční čtení dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv gramotného prostředí na počáteční čtení dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petrová, Zuzana
dc.contributor.author Pröschlová, Hana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:22Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:22Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36945
dc.description.abstract Bakalářská práce teoreticko-empirického charakteru se věnuje významu gramotného prostředí v objevování psané řeči dětmi předškolního věku. První část práce se zabývá terminologickým vymezením pojmů souvisejících s gramotností, objasňuje současné přístupy v rozvíjení počáteční gramotnosti a poukazuje na úlohu kulturně podnětného prostředí. Empirická část na základě kvalitativního výzkumu analyzuje podoby počátečního čtení a situace, které se objevily v aktivitách dětí vlivem obohacení vzdělávacího prostředí třídy mateřské školy. Výsledky tohoto výzkumu mohou pomoci objasnit, jakou roli v rozvoji počátečního čtení má podnětné prostředí a jaké předčtenářské strategie děti při počátečním čtení používají.
dc.format 70 s. (119608)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pregramotnost cs
dc.subject počáteční čtenářská gramotnost cs
dc.subject počáteční čtení cs
dc.subject gramotné prostředí cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject pre-literacy en
dc.subject initial reading literacy en
dc.subject initial reading en
dc.subject literate setting/surroundings en
dc.subject kindergarten/nursery en
dc.title Vliv gramotného prostředí na počáteční čtení dětí
dc.title.alternative Influence of literate environment on children´s first reading
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated My theoretically empirical bachelor work is engaged in importance of literate surrounding and exploring written speech by pre-school age children. In the first part I focus on terminoligically determined concept, which is connected with literacy, solving contemporary approach to develop initial literacy and I also point out the role of culturally stimulating surrounding. The empirical part (on basis of qualitive research) analyses methods of initial reading and situations which appeared in children´s activities and were influenced and en-riched by educational surrounding in kindergartens. Results of this research could help to clarify the role of stimulating surrounding in initial reading development and what pre-reading strategies children use while reading.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41334
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-26
local.subject čtenářství cs
local.subject čtenářská gramotnost cs
local.subject předškoláci cs
local.subject čtenářská pregramotnost cs
local.subject reading en
local.subject readers' literacy en
local.subject preschool children en
local.subject preschoolers en
local.subject early reading literacy en


Files in this item

Files Size Format View Description
pröschlová_2016_dp.pdf 1.256Mb PDF View/Open None
pröschlová_2016_op.docx 18.86Kb Unknown View/Open None
pröschlová_2016_vp.doc 62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account