Životní spokojenost učitelek mateřských škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní spokojenost učitelek mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacholík, Viktor
dc.contributor.author Smětáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:22Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:22Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36946
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá životní spokojeností učitelek mateřských škol, vymezuje pojmy životní spokojenost, kvalita života, štěstí, stres, vyhoření apod., popisuje rozdílné přístupy k životní spokojenosti oborů, jako je například psychologie a lékařství. Praktická část práce se zaměřuje na deset významných oblastí, kterými jsou zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní a bydlení, jež utvářejí a popisují životní spokojenost. Ze základů uvedených v teoretické části čerpá praktická část práce. V rámci výzkumného projektu byl aplikován standardizovaný dotazník životní spokojenosti německých autorů Fahrenberg, Myrtek, Schumacher a Brähler. Respondenty byly učitelky mateřských škol v Moravskoslezském kraji a cílem kvantitativního výzkumu bylo, na základě získaných dat, zjistit výši jejich životní spokojenosti. V závěrečné části práce je shrnuto vyhodnocení výsledků výzkumu a doporučení pro praxi.
dc.format 86 s. (133917)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject osobní pohoda cs
dc.subject štěstí cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject stres cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject učitelky mateřských škol cs
dc.subject life satisfaction en
dc.subject quality of life en
dc.subject well-being en
dc.subject happiness en
dc.subject health en
dc.subject stress en
dc.subject meaning of life en
dc.subject pre-school education en
dc.subject kindergarten teachers en
dc.title Životní spokojenost učitelek mateřských škol
dc.title.alternative Life satisfaction of kindergarten teachers in a certain area
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the life satisfaction of kindergarten teachers. It delimits terms like satisfaction, quality of life, happiness, stress, burn-out syndrome, etc. and describes different approaches towards the life satisfaction in fields like psychology and medicine. The practical part focuses on ten important aspects. They are health, work, financial situation, free time, marriage and partnership, relationship with your own children, oneself, sexuality, friends, acquaintances, relatives and housing. These aspects form and describe the life satisfaction. A standardized questionnaire of the life satisfaction by German authors Fahrengerg, Myrtek, Schumacher and Brähler was used within this research project. The respondents were kindergarten teachers from Moravian region. The aim of the quantitative research was to find out their life satisfaction. Evaluation of the results and recommendations for practice are summarized in the final part.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41335
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
smětáková_2016_dp.pdf 2.960Mb PDF View/Open None
smětáková_2016_op.docx 18.72Kb Unknown View/Open None
smětáková_2016_vp.docx 19.39Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account