Projekt pohybových her pro děti předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt pohybových her pro děti předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Božik, Roman
dc.contributor.author Šmerdová, Kamila
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36948
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem pohybových her pro děti předškolního věku. Teore-tická část vymezuje východiska z oblasti vývoje dítěte předškolního věku a dále se zamě-řuje na oblast tělesné výchovy v předškolních zařízeních se zaměřením na pohybové hry. Porovnávám zde také různé předškolní zařízení se zaměřením na důležitost pohybu. Hlav-ním cílem bylo vytvořit projekt pohybových her pro děti předškolního věku. Projekt byl realizován v různých předškolních zařízeních. Byly to jak běžné mateřské školy, tak alter-nativní montessori mateřské školy nebo mateřské školy zařazené do programu škola podporující zdraví. Projekt byl po realizaci evaluován.
dc.format 92 str. (119 537 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohybová hra cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject pohybové dovednosti cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject physical game en
dc.subject preschool en
dc.subject kindergarten en
dc.subject motor skills en
dc.subject child development en
dc.title Projekt pohybových her pro děti předškolního věku
dc.title.alternative Project of motoric games for preschoolers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pacholík, Viktor
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with theme physical game for preschoolers. Teoretical part defines background of development of children in preschool age. It is focused on physical educati-on in preschools focusing on motion games. There is comparison of various preschools with focusing on motion. The main aim was created project of motoric games for preschoolers. Project was realized in various preschools. There were common kindergarten and alternative kindergarten too - montessori kindergarten or kindergarten involved in the pro-ject school promoting health. The project was after the realization evaluated.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41337
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
šmerdová_2016_dp.pdf 2.980Mb PDF View/Open None
šmerdová_2016_op.docx 20.23Kb Unknown View/Open None
šmerdová_2016_vp.docx 33.14Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account