Šikana v dospělosti - mobbing a bossing

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana v dospělosti - mobbing a bossing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Prchal, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:58:57Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:15Z
dc.date.issued 2007-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3694
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku mobbingu a bossingu, tedy šikany mezi dospělými na pracovišti. Cílem práce je vymezení a definování jednotlivých pojmů, objasnění příčin vzniku těchto sociálně patologických jevů, vysvětlení celého procesu mobbingu, charakteristika jeho jednotlivých fází a typických způsobů, popis možných důsledků pro oběť a vlivu na organizaci a v neposlední řadě i možnostmi a strategií obrany. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 334178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.04.2009
dc.subject Mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject bullying cs
dc.subject šikana cs
dc.subject psychický teror cs
dc.subject Leymann cs
dc.subject agrese cs
dc.subject agresor cs
dc.subject stres cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject oběť cs
dc.subject útok cs
dc.subject obrana cs
dc.subject strategie cs
dc.subject deprese cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject práce cs
dc.subject prevence cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject pomluvy cs
dc.subject postižený cs
dc.subject následek cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject kolega cs
dc.subject Mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject bullying en
dc.subject vexation en
dc.subject psychic terror en
dc.subject Leymann en
dc.subject aggression en
dc.subject aggressor en
dc.subject stress en
dc.subject conflict en
dc.subject sacrifice en
dc.subject attack en
dc.subject defence en
dc.subject strategy en
dc.subject depression en
dc.subject work en
dc.subject prevention en
dc.subject discrimination en
dc.subject offender en
dc.subject malicious gossip en
dc.subject handicapped en
dc.subject consequence en
dc.subject workplace en
dc.subject colleague en
dc.title Šikana v dospělosti - mobbing a bossing cs
dc.title.alternative Bullying among adults - mobbing and bossing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Forman, Vojtěch
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This work is directed with a view to the problems of mobbing and bossing that means to the vexation among the adults at work. The objective of the work is to delimitate and to define the single conceptions to clear up the reasons of a rise of these social pathological phenomenons, explanation of the whole process of the mobbing, characteristics of it is individual phases and typical ways descriptions of eventual consequences for sacrifice and influence on the organisation and not least with possibilities and strategy of a defence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006338
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject sociálně patologické jevy cs
local.subject šikana na pracovišti cs
local.subject social pathological phenomena en


Files in this item

Files Size Format View
prchal_2007_bp.pdfBlocked 326.3Kb PDF View/Open
prchal_2007_vp.png 49.38Kb PNG image Thumbnail
prchal_2007_op.doc 22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account