Proces autoevaluace mateřské školy z pohledu pedagogických pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces autoevaluace mateřské školy z pohledu pedagogických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Válková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36951
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na autoevaluaci v mateřské škole. Teoretická část z obecného hlediska vysvětluje a popisuje základní terminologii, popisuje fáze autoevaluace a její ukotvení ve vzdělávací politice. Objasňuje také výhody a úskalí autoevaluace. S autoevaluací úzce souvisí kvalita a efektivnost školy, proto se i na tuto oblast bakalářská práce zaměřuje. Cílem praktické části je popsat, jak na zvolené mateřské škole probíhá proces autoevaluace z pohledu pedagogických pracovníků. Kvalitativní výzkum je proveden za pomoci rozhovorů s pedagogickými pracovníky a jejich písemným vyjádřením. Postup výzkumu je zpracován podle zakotvené teorie.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evaluace cs
dc.subject autoevaluace cs
dc.subject kvalita a efektivita školy cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject zakotvená teorie cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject evaluation en
dc.subject self-evaluation en
dc.subject quality and efficiency of the school en
dc.subject school climate en
dc.subject grounded theory en
dc.subject qualitative research en
dc.title Proces autoevaluace mateřské školy z pohledu pedagogických pracovníků
dc.title.alternative The process of auto-evaluation in kindergarten from the teaching staff point of view
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on self-evaluation in the nursery school. The theoretical part explains and describes the basic terminology from the general perspective, describes a phase of self-evaluation and its anchorage in educational policy. It also explains the advantages and pitfalls of self-evaluation. The thesis also focuses on connection of self-evaluation and quality and effectiveness of the school as they are closely related to each other. The aim of the empirical part is to describe how the process of self-evaluation runs in the chosen nursery school from the perspective of teaching staff. Qualitative research was carried out with the help of interviews with teachers and their written expressions. The research process is handled according to the grounded theory.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41341
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
válková_2016_dp.pdf 2.191Mb PDF View/Open None
válková_2016_op.docx 16.86Kb Unknown View/Open None
válková_2016_vp.docx 18.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account