Korupce a její vliv na politickou kulturu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Korupce a její vliv na politickou kulturu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Bartuška, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:24Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:24Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36956
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dvěma fenomény - korupcí a politickou kulturou, potažmo jejich vztahem. V první kapitole je vymezen pojem "korupce", jsou zde uvedeny její jednotlivé druhy a formy, jakož i její příčiny a důsledky. Ve druhé kapitole je pozornost zaměřena na pojem "politická kultura". Vedle vymezení tohoto pojmu jsou zde zmíněny i typy politické kultury a faktory, jež jí ovlivňují. Ve třetí kapitole jsou rozebrány výsledky výzkumného šetření ke zjištění případného vlivu korupce na politickou kulturu u nás.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cs
dc.subject politická kultura cs
dc.subject úplatkářství cs
dc.subject corruption en
dc.subject political culture en
dc.subject bribery en
dc.title Korupce a její vliv na politickou kulturu
dc.title.alternative Corruption and its Impact on Political Culture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis concerns two phenomena - corruption and political culture, and hence their relationship.In the first chapter, the author defines the concept of "corruption", describing its types and forms, as well as its causes and consequences. In the second chapter, the author focuses his attention on the concept of "political culture". Along with the definition hedescribes the types of political culture and the factors influencing it. In the third chapter, the author analyses the results of a survey targeted at the effect of corruption on the political culture in this country.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41359
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
bartuška_2016_dp.pdf 2.088Mb PDF View/Open None
bartuška_2016_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
bartuška_2016_vp.docx 16.62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account