Zkušenosti mladých lidí s rodinným životem na základě vlastních prožitků a zážitků z dětství a jejich význam pro budoucí plánování rodiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zkušenosti mladých lidí s rodinným životem na základě vlastních prožitků a zážitků z dětství a jejich význam pro budoucí plánování rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ocetková, Irena
dc.contributor.author Baštařová, Petra
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:24Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:24Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36957
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma Zkušenosti mladých lidí s rodinným životem na základě vlastních prožitků a zážitků z dětství a jejich význam pro budoucí plánování rodiny se ve své části teoretické věnuje oblastem, které s jejím tématem úzce souvisí. Těmito oblastmi jsou zejména - pojetí osobnosti člověka z pohledu psychologických věd, rodina jakožto nenahraditelná instituce v utváření tzv. sociálně zralé osobnosti, kvalita rodinného prostředí, výchova dítěte a modely způsobu této výchovy. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumnému šetření, které bylo provedeno se čtyřmi účastníky metodou kvalitativního výzkumu. Sběr dat pak probíhal pomocí polostrukturovaného rozhovoru.
dc.format 55
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobnost člověka cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject výchova dítěte cs
dc.subject modely způsobu výchovy cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject polostrukturovaný rozhovor cs
dc.subject human character en
dc.subject family en
dc.subject family environment en
dc.subject child rearing en
dc.subject forms of child rearing en
dc.subject qualitative research en
dc.subject semi-structured interview en
dc.title Zkušenosti mladých lidí s rodinným životem na základě vlastních prožitků a zážitků z dětství a jejich význam pro budoucí plánování rodiny
dc.title.alternative Young people´s experience with family life based on their own feelings and experiences from childhood and their importance for future family planning
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis Young people´s experience with family life based on their own feelings and experiences from childhood and their importance for future family planning deals, in its theoretical part, with the topics it is closely related to, i.e. human character from the point of view of psychology, family as an irreplaceable institution in creating a so-called socially mature character, quality of family environment, and child rearing and its forms. The practical part contains research. The research is qualitative with four respondents. The data was collected by a semi-structured interview.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41360
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject výchovný styl v rodině cs
local.subject dětství cs
local.subject parenting style en
local.subject childhood en


Files in this item

Files Size Format View Description
baštařová_2016_dp.pdf 2.647Mb PDF View/Open None
baštařová_2016_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
baštařová_2016_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account