Potřeby, životní postoje a aktivity seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Potřeby, životní postoje a aktivity seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Brzobohatá, Olga
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:25Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:25Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36963
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá biologickými a psychosociálními potřebami seniorů, jejich životními postoji, hodnotami, které vyznávají a názorem současných seniorů na pojem "aktivní stáří". Teoretická část bakalářské práce se věnuje fenoménu stáří a stárnutí populace a jevům, které se stářím souvisí - demografický vývoj, mezigenerační spolupráce, životní styl, sexualita ve vyšším seniorském věku. Praktická část zkoumá názor seniorů na možnosti a praktickou realizaci přípravy na stáří. Zaměřuje se na to, jaká je míra saturace potřeb seniorů a věnuje pozornost sexualitě seniorů.
dc.format 66
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject psychosociální potřeby cs
dc.subject životní postoje cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject příprava na stáří cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject integrita cs
dc.subject Age en
dc.subject ageing en
dc.subject older adult en
dc.subject psychosocial needs en
dc.subject life attitudes en
dc.subject values en
dc.subject preparing for old age en
dc.subject sexuality en
dc.subject activities en
dc.subject integrity en
dc.title Potřeby, životní postoje a aktivity seniorů
dc.title.alternative Needs, Life Attitudes and Activities of Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is concerned with biological and psychosocial needs of seniors, their life attitudes and values which are professed by them, and with the contemporary senior opinion of the "active ageing". The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to the phenomenon of ageing, population ageing and effects which are connected with ageing - demoraphic development, intergenerational cooperation, life style, sexuality of the elderly. The practical part analyses senior opinions of possibilities and practical preparation to the older age. It is focused on the rate of the senior need saturation and given attention to the sexuality of the older adults.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41366
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
brzobohatá_2016_dp.pdf 2.264Mb PDF View/Open None
brzobohatá_2016_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
brzobohatá_2016_vp.docx 17.42Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account