Informovanost dětí a mládeže o kyberšikaně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost dětí a mládeže o kyberšikaně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Fialová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36973
dc.description.abstract Bakalářská práce "Informovanost dětí a mládeže o kyberšikaně" se zaměřuje na stále aktuálnější problém dnešní společnosti- kyberšikanou. Je to jev, který se vyskytuje nejen na základních a středních školách, ale můžeme se s ním setkat v zaměstnání a jiných oblastech běžného života. Tato problematika se rozšiřuje na základě nezadržitelného rozvoje informačních technologií. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se šikany a kyberšikany, čtenář je obeznámen o možnostech prevence kyberšikany, kde hledat informace a pomoc v případě kyberšikany. V druhé, praktické části, je za pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjišťováno jaké povědomí mají žáci druhého stupně základních škol na vesnici i ve městě o kyberšikaně a zda se s ní setkali.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject druhy kyberšikany cs
dc.subject prevence kyberšikany cs
dc.subject bullying en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject cyberspace en
dc.subject kinds of cyberbullying en
dc.subject cyberbullying prevention en
dc.title Informovanost dětí a mládeže o kyberšikaně
dc.title.alternative The Awareness of Children and Young People of Cyberbullying
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "The awareness of children and young people of cyberbullying" is focused on the growing problem of today's society - cyberbullying. It is the phenomenon which occurs not only at the elementary or secondary schools but we can meet it at work or other areas of common life. This issue is expanding on the ground of unstoppable development of information technologies. The work is divided into two parts. The first theoretical one, where the basic terms about bullying and cyberbullying are defined and the reader gets familiar with the possibilities of cyberbullying prevention, where to find the information and help in the case of cyberbullying. The second is a practical part. There is a quantitative questionnaire survey which is used to examine the level of knowledge about cyberbullying among the second degree pupils of elementary school in the village and in the town and whether they met it.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41377
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
fialová_2016_dp.pdf 2.131Mb PDF View/Open None
fialová_2016_op.doc 59Kb Unknown View/Open None
fialová_2016_vp.docx 16.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account