Příčiny a důsledky nezaměstnanosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny a důsledky nezaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Gál, Josef
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36974
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zkoumá fenomén nezaměstnanosti z hlediska možných příčin a důsledků jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost, přináší přehled jednotlivých typů nezaměstnanosti a také uvádí nástroje pomoci nezaměstnaným a výčet důležitých organizací, které se nezaměstnaností zabývají. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu zaměřuje na osoby starší padesáti let na trhu práce a přináší výsledky výzkumu, který formou rozhovorů s nezaměstnanými respondenty této věkové skupiny zkoumá jejich aktuální situaci z hlediska příčin ztráty zaměstnání a dopadu na jejich život.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject retraining en
dc.subject discrimination en
dc.subject labor market en
dc.subject employment office en
dc.title Příčiny a důsledky nezaměstnanosti
dc.title.alternative Causes and consequences of unemployment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis addresses the phenomenon of unemployment from the perspective of its possible causes and consequences both for individuals and the whole society. It provides a summary of individual types of unemployment and tools to help the unemployed, and lists important unemployment organizations. The practical part has a form of qualitative research and focuses on people over 50 on the labor market. It provides results of the research that used interviews with unemployed respondents of this respective age group to provide an insight into their present situation from the perspective of the loss of job and its impact on their lives.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41378
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
gál_2016_dp.pdf 1.063Mb PDF View/Open None
gál_2016_op.docx 15.91Kb Unknown View/Open None
gál_2016_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account