Možnosti zvyšování ochrany seniorů před trestnou činností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti zvyšování ochrany seniorů před trestnou činností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Halata, Viktor
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36976
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou páchání trestné činnosti na seniorech a hledá možnosti, jak zvýšit ochranu seniorů před trestnou činností. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do tří bloků, první je věnován problematice stáří, druhý blok je věnován problematice nejčastější trestné činnosti páchané na seniorech a ve třetím bloku jsou uvedeny možnosti prevence kriminality se zaměřením na ochranu seniorů. Empirickou část tvoří dotazníkové šetření, které má určit nejčastější trestný čin páchaný na seniorech a nalézt optimální způsob ke zvyšování informovanosti seniorů.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject prevence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject bezpečnost seniorů cs
dc.subject Senior en
dc.subject old age en
dc.subject preventiv en
dc.subject kriminality en
dc.subject crime en
dc.subject security of seniors en
dc.title Možnosti zvyšování ochrany seniorů před trestnou činností
dc.title.alternative Possibilities of improving the protection of the elderly against crime
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of committing crimes against seniors. Looking for ways to enhance the protection of senior citizens from crime. It has a theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three blocks; the first is devoted to the problems of old age people, the second section is devoted to issues of common crimes against seniors, in the third block are written options crime prevention aimed at protecting the elderly. The empirical part consists of a questionnaire survey. It is certainly the most common offense committed against senior citizens and find the best way to raise awareness of seniors.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41381
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
halata_2016_dp.pdf 11.14Mb PDF View/Open None
halata_2016_op.docx 17.14Kb Unknown View/Open None
halata_2016_vp.docx 19.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account