Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Havířová, Radmila
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:26Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36978
dc.description.abstract Bakalářská práce "Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním" se zabývá duševním zdravím a životním stylem lidí, kteří při práci celodenně sedí. Zkoumá dopad tohoto faktu na celkovou kvalitu a spokojenost jejich životů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována poznatkům z oblasti psychohygieny a životního stylu. Na část teoretickou navazuje část praktická, ve které jsem pomocí kvantitativního výzkumu provedeného formou dotazníků, hledala odpovědi na stanovené hypotézy. Dotazník byl zaměřený na životní styl, duševní zdraví a volný čas pracujících. Hlavním cílem této práce bylo s pomocí odborné literatury a výsledku dotazníkového šetření zjistit, zda existuje vztah mezi celkovou spokojeností s prací a pohybovou nečinností při výkonu zaměstnání.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Psychohygiena cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject sedavé zaměstnání cs
dc.subject počítače cs
dc.subject manuální práce cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject zdravé stravovací návyky cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject Mental health en
dc.subject lifestyle en
dc.subject sedentary work en
dc.subject computers en
dc.subject manual labor en
dc.subject relaxation en
dc.subject healthy eating habits en
dc.subject leisure time en
dc.title Psychohygiena a životní styl lidí se sedavým zaměstnáním
dc.title.alternative Mental health and Lifestyle of People with sedentary jobs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Mental health and lifestyles of people with sedentary jobs," concerning mental health and lifestyles of people who sit daylong when working. Consider the impact of this fact, on the general quality and satisfaction to their lives. The work is divided into theoretical and practical section. The theoretical part focuses on knowledge in the field of mental health and lifestyle. Theoretical part is followed by the practical part, for which I used a quantitative research, conducted through questionnaires seeking answers to the hypotheses. The questionnaire was focused on lifestyle, mental health and leisure time working people. The main objective of this work was with the aid of professional literature and the results of a questionnaire survey to determine whether there is a relationship between general job satisfaction and physical inactivity in work.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41383
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
havířová_2016_dp.pdf 2.911Mb PDF View/Open None
havířová_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
havířová_2016_vp.docx 17.41Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account