Syndrom vyhoření pracovníků OSPOD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření pracovníků OSPOD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Jelínková, Iva
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:27Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:27Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36985
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou profesního vyhoření pracovníků sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Práce teoreticky vymezuje téma syndromu vyhoření, jeho příčiny a prevence a výskyt u pomáhajících profesí s důrazem na pracovníky OSPOD. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká je míra psychické zátěže s ohledem na syndrom vyhoření, a zmapovat výskyt syndromu vyhoření u těchto pracovníků. Zajímalo nás, jaký vliv na výskyt syndromu vyhoření má délka praxe a věk pracovníka. Pozornost je věnována pracovníkům OSPOD na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Ve výzkumné části práce jsou využity metody kvalitativního výzkumu. Formou standardizovaného rozhovoru je zkoumán vliv preventivních postupů před vznikem syndromu vyhoření u vybraných pracovníků OSPOD na městském úřadě ve větší obci. Na základě získaných informací předkládá práce konkrétní doporučení pro praxi.
dc.format 43 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject OSPOD cs
dc.subject copingové strategie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject Burnuot syndrome en
dc.subject Authority child protection en
dc.subject OSPOD en
dc.subject coping strategy en
dc.subject prevention en
dc.subject social worker en
dc.subject help profession en
dc.title Syndrom vyhoření pracovníků OSPOD
dc.title.alternative Burnout Syndrome of Social Workers at the Child Protection Authority
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of professional burnout of staff for social and legal protection of children (hereinafter referred to as OSPOD). The thesis theoretically defines the theme of the burnout syndrome, its causes and prevention and the occurrence at the supporting professions, with an emphasis on OSPOD workers. The aim of the thesis is to determine the degree of psychological stress with respect to the burnout, and to map the occurrence of burnout among these workers. We were interested in the effect of the length of service and age of the worker on the incidence of burnout. Attention is paid to workers OSPOD at the Department of Social Affairs and Health. Qualitative research methods are used in the research part of the thesis. The influence of preventive procedures, before the occurence of burnout, is studied among selected staff of OSPOD in the town hall in a bigger town (municipality with extended kompetence). It is in the form of a standardized interview. Based on the gained information the thesis presents specific recommendations for practice.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41393
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
jelínková_2016_dp.pdf 1.399Mb PDF View/Open None
jelínková_2016_op.doc 61.5Kb Unknown View/Open None
jelínková_2016_vp.docx 17.58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account