Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Kožichová, Irena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36991
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a možnostem prevence těchto jevů. Teoretická část práce se zabývá vybranými sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže, rizikovými faktory vzniku a prevencí těchto jevů. V praktické části bakalářské práce je prezentováno výzkumné šetření, které zajišťovalo výskyt vybraných sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na základních školách.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject šikana a kyberšikana cs
dc.subject drogy cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject socio-pathological phenomena en
dc.subject bullying and cyberbullying en
dc.subject drugs en
dc.subject alcohol en
dc.subject prevention en
dc.subject family en
dc.subject legislation en
dc.subject youth and children en
dc.subject risk factors en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
dc.title.alternative Prevention of Sociopathological Phenomenon of Children and Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of socio-pathological phenomena of children and youth and possible prevention of these phenomena. The theoretical part of this thesis looks into selected socio-pathological phenomena of children and adolescents, risk factors and a prevention of these phenomena. The practical part of the thesis presents research which investigated the occurrence of selected social pathological phenomena of children and youth at primary schools.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41402
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
kožichová_2016_dp.pdf 1.929Mb PDF View/Open None
kožichová_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
kožichová_2016_vp.docx 15.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account