Aktivizace pacientů s onkologickým onemocněním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace pacientů s onkologickým onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Kratochvílová, Olga
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36993
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Aktivizace pacientů s onkologickým onemocněním se zaměřuje na možnosti aktivizace hematoonkologicky nemocného pacienta. V této práci je popsáno onkologické a hematoonkologické onemocnění, období jakými pacienti procházejí a co je ovlivňuje. Dále jsou popsány některé aktivizační metody a techniky, jejichž realizátorem by mohl být sociální pedagog a možnost jeho využití při socializaci. Součástí této bakalářské práce je výzkum zaměřený na názory ohledně aktivizační služby, závěrem kterého je Design aktivizačních služeb pro hematoonkologické oddělení, který je sestaven z úryvků získaných rozhovorů. Z výzkumu je patrné, že aktivizační služba je zapotřebí a podle informantů je přínosem pro hematoonkologické pacienty.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Onkologie cs
dc.subject onkologický pacient cs
dc.subject hematoonkologie cs
dc.subject hematoonkologický pacient cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject aktivizační metody a techniky cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject Oncology en
dc.subject cancer patient en
dc.subject haematooncology en
dc.subject haematooncology patient en
dc.subject activation en
dc.subject activation methods and techniques of social educator en
dc.title Aktivizace pacientů s onkologickým onemocněním
dc.title.alternative Returning to life after cancer treatment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis titled "Activation of cancer patients" is focused on the possibility of activating haematooncology suffered patients. This thesis describes oncological and haematological malignancies, periods of this illness and what it influences. Next it describes some of the activation methods and techniques from the perspective of social educator, as an executor of these methods and the options how the social pedagogue could be helpful during the socialization. The research focused on activation services is the part of this thesis and it is closed by design of activation services suitable for hematology department, which is composed of obtained interviews. The research shows that the activation service is necessary and as per respondents it is beneficial for haematooncological patients.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41405
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
kratochvílová_2016_dp.pdf 2.905Mb PDF View/Open None
kratochvílová_2016_op.docx 17.35Kb Unknown View/Open None
kratochvílová_2016_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account