Možnosti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Kubíčková, Edita
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36994
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o probíhající resocializaci odsouzených žen ve věznici Světlá nad Sázavou. V teoretické části objasňuje programy zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody. Zdůrazňuje spolupráci Vězeňské služby České republiky se státními organizacemi a nestátními institucemi jejichž společným cílem v rámci resocializace je výchovné působení na odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody a následná pomoc propuštěným při jejich řádném začlenění zpět do společnosti bez známek recidivního chování. Cílem praktické části je analýza programu zacházení na výstupním oddělení ve věznici Světlá nad Sázavou, motivace odsouzených plnit programy zacházení, pohled odsouzených na výstupním oddělení.
dc.format 53 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Resocializace cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject Vězeňská služba České republiky cs
dc.subject výstupní oddělení cs
dc.subject Resocialization en
dc.subject treatment programs en
dc.subject Prison service of Czech Republic en
dc.subject outgoing department en
dc.title Možnosti resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
dc.title.alternative The possibilities of resocialisation of persons in imprionment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The Bachelor work deals with running resocialization of condemned women in the Prison Svetla nad Sazavou. In theoretical part, treatment programs of imprisonment persons is explained. Secondarily, co-operation of the Prison service of Czech Republic with government organizations and non-government institutions is accented. These subjects have common resocialization program as preceptoral incidence to prisoners and subsequent help for persons released from prison for persons with ordinal integration to community and without recidivous symptoms. The aims of the practical part are analyses of treatment programs of the Outgoing department in the Prison Svetla nad Sazavou, a motivation of prisoners to meet treatment program and a prisoner's perceiving to the outgoing department.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41406
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
kubíčková_2016_dp.pdf 2.280Mb PDF View/Open None
kubíčková_2016_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
kubíčková_2016_vp.docx 20.34Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account