Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Beníčková, Alexandra
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36995
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivní odpovědnosti rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte. V teoretické části jsou objasněny všechny aspekty, které se k tomuto tématu pojí. Zprvu je zaměřena na osobnost dítěte, která prochází výchovně vzdělávacím procesem a je prostřednictvím jej utvářena. Práce se dále zabývá školní úspěšností a neúspěšností a jejich konkrétními specifikami a důsledky. Druhá polovina teoretické části je věnována činitelům výchovně vzdělávacího procesu. Konkrétně je třetí kapitola zaměřena na rodiče a jejich roli v tomto procesu. V samotném závěru teoretické části je přiblížena profese pedagoga z pohledu jeho osobnostní stránky i té profesní, která je typická především diagnostikou prospěchu. Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit míru subjektivní odpovědnosti, kterou pociťují pedagogové a rodiče za úspěchy a neúspěchy dítěte. Zjištěné míry odpovědnosti jsou dále navzájem porovnávány pro efektivní výstupy diplomové práce.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject subjektivní odpovědnost cs
dc.subject osobnost dítěte cs
dc.subject školní úspěšnost cs
dc.subject školní neúspěšnost cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject rodič cs
dc.subject diagnostika prospěchu cs
dc.subject subjective responsibility en
dc.subject the child's personality en
dc.subject school success en
dc.subject school failure en
dc.subject teachers en
dc.subject parents en
dc.subject diagnosis of results in school en
dc.title Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte
dc.title.alternative Subjective Responsibility of Parents and Teachers for the Success and Failure of the Child
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with subjective responsibility of parents and teachers for the successes and failures of the child. All the aspects that are linked to this topic are explaining in the. Initially theoretical part is focused on the child's personality, which is concrete specifics and consequences passes through the educational process and this process formed it. The diploma thesis deals with school success and failure. The makers of the educational process are including in the second part of the theoretical part. The third part focuses on parents and their role in this process. The profession of teacher is contained in the end of the theoretical part from the perspective of his personal website as well as the professional, which is typical primarily diagnostic benefit. The goal of the practical part through a questionnaire survey to determine the level of subjective responsibility by teachers and parents for the child's successes and failures. Determined rate of subjective responsibility by teachers and parents for the child's successes and failures are compared together.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41408
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
beníčková_2016_dp.pdf 2.121Mb PDF View/Open None
beníčková_2016_op.docx 24.16Kb Unknown View/Open None
beníčková_2016_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account