Aspekty osamostatňování se mladého člověka z orientační rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aspekty osamostatňování se mladého člověka z orientační rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Černá, Karin
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:28Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36996
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je věnována rodině, životu mladého člověka, rodinným vztahům a sociálně pedagogickým aspektům odchodu mladých lidí z orientační rodiny. Cílem praktické části diplomové práce je porozumět vlivům podílejících se na procesu osamostatňování se mladého člověka z orientační rodiny, například pokusit se odhalit, jak mladý člověk vnímá vliv rodinných vztahů na tento proces, dále porozumět, jak mladý člověk vnímá podíl svého partnerského zázemí na své osamostatňování, pokusit se odhalit, jak mladý člověk vnímá aspekty, které ho k osamostatnění posunuly a které mu naopak bránily. Práce se také pokusí porozumět, jak mladí lidé tento proces osamostatňování prožívají vnitřně. Cílů bude dosaženo pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů s deseti vybranými mladými lidmi, kteří se právě nyní nacházejí ve fázi osamostatňování, nebo krátce po tomto procesu.
dc.format 97
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject orientační rodina cs
dc.subject mladý člověk cs
dc.subject vztahy v rodině cs
dc.subject osamostatnění od rodiny cs
dc.subject Family en
dc.subject tentatial family en
dc.subject young person en
dc.subject relations in family en
dc.subject becoming independent of family en
dc.title Aspekty osamostatňování se mladého člověka z orientační rodiny
dc.title.alternative The Aspects of Young People Becoming Independent
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The theorethical part of my final thesis deals with family, a life of a young person, family relations and socially pedagogical aspects of leaving young people their tentatial family. The aim of a practical part of thesis is to understand influences going with the process of young person becoming independent from a tentatial family, for example trying to find out, how a young person perceives an influence of family relations connected with this process, then to understand how a young person perceives share of his partner's hinterland on a person's becoming independent. The thesis also tries to reveal how a young person perceives the aspects that moved him/her and which ones went against it. The thesis tries to understand how young people feel about this process emotionally. These aims will be reached by analysis of semi-structured interviews with ten chosen young people who are in the phase of becoming independent now or who have just gone out of this process.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41409
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
černá_2016_dp.pdf 2.010Mb PDF View/Open None
černá_2016_op.docx 21.21Kb Unknown View/Open None
černá_2016_vp.docx 18.11Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account