Sociální gramotnost studentů sociální pedagogiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální gramotnost studentů sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Džoganiková, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36997
dc.description.abstract Diplomová práce "Sociální gramotnost studentů sociální pedagogiky" obsahuje dvě hlavní části. První je část teoretická, která obsahuje stručný vhled do dané problematiky sociální gramotnosti a její charakteristiky. Dále je zde popsána sociální pedagogika jako vědní obor, její vznik, vývoj a vymezení. V druhé praktické části práce je popsán výzkum provedený u studentů sociální pedagogiky v oblasti sociální gramotnosti. Závěr výzkumu odpovídá na otázky úrovně sociální gramotnosti studentů sociální pedagogiky a jaké faktory sociální gramotnost ovlivňují.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gramotnost cs
dc.subject sociální gramotnost cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject sociální inteli-gence cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject literacy en
dc.subject social literacy en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social competence en
dc.subject social intelligence en
dc.subject emotional intelligence en
dc.title Sociální gramotnost studentů sociální pedagogiky
dc.title.alternative Social Literacy of Social Pedagogy Students
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis "Social Literacy of Students of Social Pedagogy" contains two main parts. The first part is theoretical, which provides a brief insight into the social issues of literacy and its characteristics. There is also described social pedagogy as a scientific discipline, its origin, development and definition. The second practical part describes research conducted among students of social pedagogy in social literacy. In conclusion the research answers questions of social literacy levels of students of social pedagogy and what factors affect social literacy.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41410
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-15
local.subject sociální inteligence cs
local.subject social intelligence en


Files in this item

Files Size Format View Description
džoganiková_2016_dp.pdf 2.487Mb PDF View/Open None
džoganiková_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
džoganiková_2016_vp.docx 23.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account