Životní spokojenost rodičů žijících v úplných a neúplných rodinách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní spokojenost rodičů žijících v úplných a neúplných rodinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Gattermayerová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37000
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou životní spokojenosti rodičů žijících v úplných a neúplných (popř. doplněných) rodinách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části diplomové práce je přiblížit pojem životní spokojenost a příbuzné termíny, objasnit jednotlivé determinanty životní spokojenosti a vymezit problematiku rodiny a rodičovství. Na základě teoretických východisek předkládá diplomová práce praktickou část založenou na kvantitativně orientovaném výzkumu realizovaném prostřednictvím dotazníkového šetření. Hlavním cílem praktické části práce je zjistit míru životní spokojenosti rodičů žijících v úplných, doplněných či neúplných rodinách a odhalit případné rozdíly v této míře, a to v rámci jednotlivých typů rodin, ve kterých rodiče žijí. Diplomová práce také nastiňuje případná doporučení pro praxi či další výzkumy, která se k výsledkům výzkumného šetření vztahují.
dc.format 120 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject determinanty životní spokojenosti cs
dc.subject úplná rodina cs
dc.subject doplněná rodina cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject life satisfaction en
dc.subject determinants of life satisfaction en
dc.subject two-parent family en
dc.subject complemented family en
dc.subject single-parent family en
dc.subject parenthood en
dc.title Životní spokojenost rodičů žijících v úplných a neúplných rodinách
dc.title.alternative The Life Satisfaction of Parents in Two-Parent and Single-Parent Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the issue of life satisfaction of parents in two-parent and single-parent (or complemented) families. The thesis consists of theoretical part and practical part. The aim of theoretical part is to clarify concept of life satisfaction and similar terms, individual determinants of life satisfaction, the issue of family and parenthood. According to theoretic resources, the master thesis submits the practical part based on quantitative research which is realized by questionnaire. The main aim of practical part is to detect the degree of life satisfaction of parents living in two-parent, complemented and single-parent families and to clarify potential differences in this degree depending on the individual types of families which the parents are part of. The thesis also delineates an appropriate recommendation for practice and further researches which is related to the results of the research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41413
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
gattermayerová_2016_dp.pdf 2.357Mb PDF View/Open None
gattermayerová_2016_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
gattermayerová_2016_vp.docx 23.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account