Sociální pedagog a jeho uplatnění ve školním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pedagog a jeho uplatnění ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr Šafránková, Anna
dc.contributor.author Hanulíková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37001
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá uplatněním sociálního pedagoga ve školním prostředí. Teoretická část pojednává o oblastech vztahující se k ústřednímu tématu. Stručně seznamuje s vývojem sociální pedagogiky jak na našem území, tak v zahraničí. Dále zdůrazňuje integrující charakter sociální pedagogiky a její provázanost s ostatními disciplínami. Na závěr rozpracovává jednotlivé atributy profese sociálního pedagoga ve školním prostředí. Praktická část je orientovaná na vyhodnocení výzkumného šetření, ve kterém je provedena analýza rozhovorů prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. Naším záměrem je vystihnout esenci zkušeností osob (n = 5) aktuálně pracujících na pozici sociálního pedagoga ve školním prostředí.
dc.format 99
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interpretativní fenomenologická analýza cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject profese cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject uplatnění cs
dc.subject Interpretative Phenomenological Analysis en
dc.subject competence en
dc.subject profession en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject school environment en
dc.subject position en
dc.title Sociální pedagog a jeho uplatnění ve školním prostředí
dc.title.alternative The Position of a Social Pedagogue in the School Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the position of a social pedagogue in the school environment. The theoretical part describes the dimensions related to the main issue. This part briefly introduces the development of social pedagogy, in our country as well as abroad. Furthermore, it emphasizes integrating character of social pedagogy and its cohesion with other disciplines. In the last part, it describes the various attributes of the profession of a social pedagogue in the school environment. The empirical part is focused on the evaluation of the survey, in which the analysis of interviews is accomplished by interpretative phenomenological analysis. Our intention is to describe the essence of the experience of individuals (n = 5) who are currently working at the position of a social pedagogue in the school environment.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41414
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-14
local.subject sociální pedagogové cs
local.subject školství cs
local.subject social educators en
local.subject education en


Files in this item

Files Size Format View Description
hanulíková_2016_dp.pdf 1.769Mb PDF View/Open None
hanulíková_2016_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
hanulíková_2016_vp.docx 21.15Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account