Partnerské násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Partnerské násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Horňáková, Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37003
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou násilí mezi partnery. V teoretické části uvádí vymezení problematiky násilí mezi partnery v kontextu sociální patologie, deviace, agresivity, agrese, násilného chování, násilí a násilí domácího. Představuje výsledky mnohých výzkumných šetření, mýty o problematice partnerského násilí, teoretická východiska jeho příčin, typů, forem a cyklu. Dále seznamuje s charakteristikami osoby násilné a ohrožené partnerským násilím, přináší stručný přehled a popis speciálních programů pro osoby násilné v České republice. Následně podrobněji seznamuje s možnostmi pomoci osobám ohroženým násilím mezi partnery v České republice. V části praktické představuje kvantitativní výzkum zaměřený na zmapování pohledu obyvatel Zlínského kraje ve věku od patnácti let na problematiku partnerského násilí, výsledky daného výzkumného šetření, vyvozené závěry a praktická doporučení.
dc.format 168 s. (287 001)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject násilí cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject partnerské násilí cs
dc.subject osoba násilná cs
dc.subject speciální programy pro osoby násilné cs
dc.subject osoba ohrožená partnerským násilím cs
dc.subject pomoc osobám ohroženým partnerským násilím cs
dc.subject social pathology en
dc.subject violence en
dc.subject domestic violence en
dc.subject partnership violence en
dc.subject violent personality en
dc.subject special programs for violent people en
dc.subject people threatened by partnership violence en
dc.subject help to people threatened by partnership violence en
dc.title Partnerské násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů současné společnosti
dc.title.alternative Partnership Violence as One of the Sociopathological Phenomena of Today's Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the violence in partnerships problematique. Theoretical part introduces definition of the violence among partners problematique in context of social pathology, deviation, agression, violent behaviour and domestic violence. It introduces results of different researches, partnership violence problematic myths, theoretical bases of its causes, types, forms and cycle. It introduces characteristics of violent personalities and people threatened by partnership violence, brings a brief overview and description of special programs for violent people in Czech Republic. It introduces possibilities of help for people threatened by partnership violence in Czech Republic. In the practical part it presents quantitative research aimed on mapping the perspective of the inhabitants of Zlínský kraj aged from 15 years on the partnership violence problematique, the results of the research, its conclusions and practical recommendations.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41416
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
horňáková_2016_dp.pdf 2.493Mb PDF View/Open None
horňáková_2016_op.doc 51Kb Unknown View/Open None
horňáková_2016_vp.docx 18.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account