Názory vysokoškolských studentů prezenčního studia na instituci manželství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory vysokoškolských studentů prezenčního studia na instituci manželství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Janovská, Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37006
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá názory vysokoškolských studentů prezenčního studia na instituci manželství. První kapitola teoretické části je zaměřena na charakteristiku vysokoškolských studentů z pohledu vývojové psychologie. Zahrnuje charakteristiku období adolescence a období mladé dospělosti. Druhá kapitola je věnována instituci manželství. Poslední kapitola teoretické části se zabývá alternativami manželství. Cílem diplomové práce je zmapovat názory na instituci manželství u vysokoškolských studentů prezenční formy studia. Praktická část poskytuje výsledky, jež byly zjištěny prostřednictvím kvantitativního výzkumu ve formě dotazníkového šetření.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cs
dc.subject alternativy manželství cs
dc.subject vysokoškolští studenti cs
dc.subject partnerský vztah cs
dc.subject marriage en
dc.subject alternatives of marriage en
dc.subject university students en
dc.subject relationship en
dc.title Názory vysokoškolských studentů prezenčního studia na instituci manželství
dc.title.alternative The Opinions of Full-Time University Students on the Institution of Marriage
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the opinions of full-time university students on the institution of marriage. The first chapter of theoretical part is focused on the characteristics of university students from the view of developmental psychology. It includes the characteristics of the period of adolescence and the period of young adulthood. The second chapter is devoted to the institution of marriage. The last chapter of theoretical part deals with the alternatives of marriage. The aim of diploma thesis is to chart the opinions of university full-time students on the institution of marriage. The empirical part provides results which were detected by quantitative research in the form of a questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41419
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
janovská_2016_dp.pdf 1.631Mb PDF View/Open None
janovská_2016_op.docx 20.29Kb Unknown View/Open None
janovská_2016_vp.docx 18.14Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account