Punková subkultura a její hodnoty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Punková subkultura a její hodnoty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Jonáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37008
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnotami české punkové subkultury a proměnami těchto hodnot od příchodu punkové subkultury do Československa až po současnost. Teoretická část je rozdělena do tří segmentů. První se zaměřuje na zkoumání tématu v české i zahraniční literatuře, souvislost tématu se sociálně pedagogickým oborem a vysvětluje základní pojmy používané v práci. Druhá část se zaměřuje na hodnoty a životní styl punkové subkultury. Třetí část obsahuje popis vzniku punkové subkultury v Anglii a USA. Následně přináší historii české punkové subkultury, na níž navazuje kapitola zabývající se fenomény současnosti, pronikajícími do subkultury. Praktická část se zabývá proměnami hodnot punkové subkultury a tím, jak tyto proměny prožívají samotní punkeři. Sběr dat probíhá pro-střednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Data jsou vyhodnocena za pomoci metody zakotvené teorie.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject punk cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject mainstreamová kultura cs
dc.subject punk en
dc.subject subculture en
dc.subject values en
dc.subject mainstream culture en
dc.title Punková subkultura a její hodnoty
dc.title.alternative The Punk Subculture and its Values
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with values of Czech punk subculture and changes to these values since early years of subculture in Czechoslovakia to the present. The theoretical part is divided into three segments. The first focuses on exploring the topic in the Czech and resiborder literature, relationship subject to social educational field and explains basic terms used in this thesis. The second part focuses on values and lifestyles of punk subculture. The third section describes the genesis of the punk subculture in England and the USA. Subsequently, bringing look of our history in Czech punk subculture, which is followed by a chapter dealing with phenomena present, permeating into the subculture. The practical part is dealing with changes of values punk subculture and how these transformations experienced by punks themselves. All dates are collected by means of a semistructured interview. All dates are evaluated with the help of grounded theory.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41422
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
jonáková_2016_dp.pdf 2.656Mb PDF View/Open None
jonáková_2016_op.doc 57.5Kb Unknown View/Open None
jonáková_2016_vp.docx 17.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account