Národní identita žáků základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Národní identita žáků základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Kratochvílová, Aneta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37012
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá národní identitou pubescentů a klade si za cíl zjistit, jaké je jejich národní vědomí, a jak svou národní identitu prožívají. Teoretická část objasňuje pojem identita a její jednotlivá vymezení z pohledu různých koncepcí. Dále se zabývá vývojem identity z hlediska ontogeneze a klíčových sociálních interakcí, které ovlivňují člověka v průběhu života. Vymezuje pojmy jako národ, nacionalismus, vlastenectví, národní identita, snaží se o charakteristiku české národní identity, zabývá se tím, jak je národní identita formována na základních školách. Praktická část má povahu smíšeného výzkumu. Kvantitativní část využívá dotazníkového šetření ke zjištění, jaká je národní identita žáků, jak ji oni sami vnímají a jaké mají postoje k národu. Kvalitativní část pak pomocí polostrukturovaného rozhovoru zkoumá individuální prožívání národní identity.
dc.format 132 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject identita cs
dc.subject národní identita cs
dc.subject česká národní identita cs
dc.subject národní vědomí cs
dc.subject vlastenectví cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject Rámcový vzdělávací program cs
dc.subject identity en
dc.subject national identity en
dc.subject Czech national identity en
dc.subject national consciousness en
dc.subject patriotism en
dc.subject nationalism en
dc.subject Rámcový vzdělávací program en
dc.title Národní identita žáků základních škol
dc.title.alternative The Notion of National Identity in Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the national identity of teenagers. Its objective is to find out what teenagers' national consciousness is like and how they experience their national identity. The theoretical part explains the concept of identity and its specific definition from the perspective of different approaches. It also deals with the development of identity in terms of ontogenesis and key social interactions affecting humans throughout their lives. It defines terms such as nation, nationalism, patriotism, national identity, tries to characterize Czech national identity, dealing with how the national identity is shaped in primary schools. The practical part comprises mixed research. The quantitative part uses the questionnaire as a research tool for gathering information about pupils' national identity, their national perception and their attitudes to nation. The qualitative part exploits the semi-structured interview in order to explore individual feelings of national identity.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41426
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kratochvílová_2016_dp.pdf 2.287Mb PDF View/Open None
kratochvílová_2016_op.docx 16.29Kb Unknown View/Open None
kratochvílová_2016_vp.doc 53.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account