Míra regulace ve výchově z pohledu dětí staršího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Míra regulace ve výchově z pohledu dětí staršího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Majštiníková, Eva
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37014
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mírou regulace ve výchově z pohledu dětí staršího školního věku. Teoretická část vymezuje pojem výchova, výchovné styly, roli rodičů ve výchově, hranice, které jsou ve výchově dětí nezbytné a chyby, kterých by se měli rodiče ve výchově vyvarovat. Další kapitola pojednává o podpoře dítěte k samostatnosti a psychologické kontrole. Praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje pohled žáků 6. - 9. tříd zá-kladních škol na míru regulace rodičů ve výchově.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova dítěte cs
dc.subject role rodičů cs
dc.subject hranice cs
dc.subject psychologická kontrola cs
dc.subject podpora autonomie cs
dc.subject child rearing en
dc.subject parental roles en
dc.subject consistency en
dc.subject psychological control en
dc.subject autonomy-support en
dc.title Míra regulace ve výchově z pohledu dětí staršího školního věku
dc.title.alternative The Degree of Regulation in Upbringing from the Perspective of Upper Primary School-Aged Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaculíková, Jitka
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the level of parent regulation in upbringing from the perspective of school-aged children. The term regulation is understood in terms of raising the child to-wards autonomy and as a degree of psychological control applied by parents in child rear-ing. The theoretical part defines the concept of child rearing, parenting styles, the role of parents in child rearing, boundaries that are necessary in child rearing and mistakes that should be avoided by parents. The next chapter discusses encouraging the child in auton-omy and psychological control. The empirical part, through questionnaire survey, looks into the perspective of 6th to 9th grades primary school pupils on the degree of regulation exercised by parents in child upbringing.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41428
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
majštiníková_2016_dp.pdf 1.888Mb PDF View/Open None
majštiníková_2016_op.pdf 229.1Kb PDF View/Open None
majštiníková_2016_vp.docx 24.01Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account